AUTOEVALUAREA ȘCOLILOR PROFESIONALE DIN CROAȚIA

În cadrul mecanismelor de asigurare a calității în educație și formare profesională (EFP) din Croația, a fost dezvoltat un sistem de autoevaluare a școlilor profesionale. Autoevaluarea instituțiilor EFP este monitorizată și evaluată de către Comitetul pentru calitate, desemnat de consiliul de conducere al instituției de învățământ profesional. În acest scop se pot utiliza Manualul de aplicare a instrumentului de autoevaluare, precum și un instrument online numit „e-quality”, care oferă acces ușor la rapoartele de autoevaluare.

Legea învățământului profesional (Monitorul Oficial nr. 30/2009): Școlile în care se desfășoară programe de învățământ profesional efectuează autoevaluarea pentru următoarele domenii principale:

  • planificarea și programarea de activități;
  • sprijinul în materie de predare și învățare;
  • realizările obținute de elevi;
  • condițiile materiale și resursele umane;
  • dezvoltarea profesională a angajaților;
  • relațiile umane în instituțiile EFP;
  • gestionarea și administrarea; și
  • cooperarea cu alte părți interesate.

Începând cu anul școlar 2012-2013, aplicarea acestui sistem este obligatorie în școlile EFP. Școlile sunt obligate să prezinte rapoarte periodice anuale de autoevaluare. Persoanele de contact pentru coordonatorii procesului de autoevaluare a școlii sunt consilieri de rang înalt ai Agenției pentru Educație și Formare Profesională și pentru Educația Adulților.

Conform articolului 12 din Legea învățământului profesional, autoevaluarea se monitorizează și se evaluează de Comitetul pentru calitate, care este desemnat de Consiliul de conducere al școlii. Comitetul pentru calitate trebuie să aibă 7 membri: 4 membri din rândul profesorilor și al cadrelor asociate, 1 reprezentant al părților interesate, la propunerea fondatorului școlii, 1 membru în calitate de reprezentant al elevilor și 1 membru din partea părinților. Rolul lor este acela de a elabora un raport anual de autoevaluare și de a-l prezenta Consiliului școlar din anul respectiv și Agenției pentru Educație și Formare Profesională și pentru Educația Adulților. Directorii școlii desemnează un coordonator pentru autoevaluare. Acesta face parte din Comitetul pentru calitate și este persoana de contact pentru consilierii Agenției pentru Educație și Formare Profesională și pentru Educația Adulților.

După cursurile de formare profesională desfășurate de agenție, directorii și coordonatorii școlilor profesionale au admis că autoevaluarea constituie o ocazie de a spori calitatea activității educaționale, a modului de conducere a școlii și a cooperării cu partenerii. De asemenea, aceștia au constatat că autoevaluarea reprezintă și o posibilitate de a poziționa în mod distinct școlile din Croația la nivel local, național și internațional.

Pe parcursul procesului de autoevaluare, coordonatorii au evidențiat anumite dificultăți în implementarea acestuia, menționându-se în principal dificultăți tehnice legate de utilizarea instrumentelor electronice. Unii au semnalat existența unei lipse generale de sprijin pentru procesul de autoevaluare, inclusiv din partea Comitetului pentru calitate. Unii coordonatori au raportat că anumiți angajați ai școlilor nu pot fi convinși să procedeze la autoevaluare sau la monitorizarea calității activității scolii. A fost evidențiată și lipsa feedbackului din partea Agenției pentru Educație și Formare Profesională și pentru Educația Adulților cu privire la calitatea rapoartelor, a analizelor și a dovezilor prezentate.

Deși procesul de autoevaluare în școlile profesionale este obligatoriu prin lege începând cu anul școlar 2012-2013, punerea sa în aplicare a întâmpinat anumite dificultăți. Pe lângă motivele menționate mai sus, apar probleme sistemice cauzate de lipsa de claritate privind competențele a două instituții naționale care răspund de monitorizarea autoevaluării. Centrul Național pentru Evaluarea Externă a Educației răspunde de monitorizarea calității activității din toate instituțiile de învățământ (de la grădiniță până la liceu, inclusiv școlile profesionale). Sub autoritatea Agenției pentru Educație și Formare Profesională și pentru Educația Adulților se află doar instituțiile EFP. Fiecare instituție și-a creat propria metodologie și forme diferite de rapoarte anuale.

Ministerul Științei, Educației și Sportului a lansat un proces de soluționare a acestor probleme, conform noii strategii în materie de educație, știință și tehnologie, adoptate în octombrie 2014. Se are în vedere unificarea procedurilor și a modelelor de autoevaluare, indiferent de nivelul de educație și de tipul instituției de învățământ. Printre scopurile comune se numără: reducerea sarcinilor administrative inutile, asigurarea calității, evaluarea externă periodică și monitorizarea autoevaluării în toate instituțiile de învățământ, precum și responsabilizarea școlilor, prin oferirea de feedback și sugestii de îmbunătățire de la bun început.

Tip
Practică
Ţara
CROAŢIA
Limba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Nivel de învăţământ
Secundar
Nivelul intervenţiei
Universal
Intensitatea intervenţiei
Permanentă
Sursă de finanţare
Fără finanțare

Această resursă face parte din următoarele domenii/subdomenii :