SISTEM DE INFORMAȚII ONLINE PENTRU ORIENTARE PROFESIONALĂ

În Republica Cehă a fost dezvoltat un sistem informațional unic cu scopul de oferi informații cu privire la posibilitățile de carieră și orientare profesională. Acesta oferă sprijin elevilor cu aspirații educaționale modeste, celor care se confruntă cu dificultăți de învățare și celor expuși riscului de abandon școlar. Sistemul poate fi utilizat și de adulții (inclusiv de persoanele care au abandonat școala fără a obține o calificare) care sunt în căutare de oportunități de educație și formare continuă și care sunt preocupați de viața lor profesională.

Sistemul informațional www.infoabsolvent.cz a fost dezvoltat prin proiectul VIP II, care oferă informații cu privire la posibilitățile de carieră și orientare profesională. Sistemul cuprinde patru secțiuni tematice principale cu informații din domeniul educației și de pe piața forței de muncă și ajută tinerii care se află în situația de a lua hotărâri importante. Portalul oferă o platformă de sprijin complexă, care poate fi utilizată pentru soluționarea diferitelor probleme ce apar de-a lungul parcursului educațional și de formare, dar și în cazul luării deciziilor cu privire la orientarea profesională. În ansamblu, sistemul reprezintă un instrument necesar nu doar pentru elevi și părinți, ci și pentru consilierii și profesorii care îl utilizează ca instrument de orientare. Sistemul este conceput ca mecanism de autoajutorare, fiind ușor de utilizat de persoane care nu au prea multă experiență de căutare pe internet. Textul este formulat simplu din punct de vedere stilistic, astfel încât informațiile de specialitate să fie ușor de înțeles. În privința prevenirii părăsirii timpurii a școlii (PTȘ), elementul principal constă în secțiunea „Cum procedez”, care cuprinde sfaturi și recomandări. Secțiunea „Cum procedez” oferă recomandări cu privire la modalitățile de abordare a diverse situații problematice care apar pe durata studiilor și ulterior. Totodată, sistemul oferă sprijin elevilor cu aspirații educaționale modeste, celor care se confruntă cu dificultăți de învățare și celor expuși riscului de abandon școlar. Sistemul poate fi utilizat și de adulții (inclusiv de persoanele care au abandonat școala fără a obține o calificare) care sunt în căutare de oportunități de educație și formare continuă și care sunt preocupați de viața lor profesională.

Pentru a veni în ajutorul elevilor cu dificultăți de învățare, sistemul informațional le pune acestora la dispoziție secțiunea „Tranziție fără bariere din școală către piața forței de muncă”. Cu toate că problema părăsirii timpurii a școlii există la nivelul tuturor elevilor, cercetările au revelat existența unei corelații strânse între dezavantajul social și riscul de PTȘ. Activitățile desfășurate în cadrul proiectului reflectă această relație. Exemplele de bune practici în prevenirea părăsirii timpurii a școlii sunt colectate pe termen lung. Versiunea integrală a textelor este disponibilă pe www.infoabsolvent.cz, în secțiunea „Tranziție fără bariere din școală către piața forței de muncă”. Exemplele de bune practici sunt folosite pentru elaborarea unei liste de măsuri preventive și de intervenție la nivel individual în materie de părăsire timpurie a școlii. Acestea includ măsuri pentru eficientizarea cooperării dintre unitățile de învățământ secundar inferior și superior, măsuri de facilitare a tranziției către școlile din învățământul secundar superior și de adaptare la noul context educațional, măsuri pentru îmbunătățirea comunicării cu părinții, precum și măsuri de motivare a elevilor în direcția continuării studiilor. Aceste măsuri pot fi încadrate în următoarele categorii:

  • Măsuri de prevenire anterioare începerii școlii, care vizează sensibilizarea elevilor din învățământul secundar inferior (măsuri de sprijinire a elevilor în alegerea unei școli și a unui domeniu de studiu, comunicare cu elevii și cu părinții înainte de înscrierea în învățământul secundar superior etc.).
  • Măsuri legate de transferul elevilor de la o școală la alta și de prevenire în timpul înscrierii în învățământul secundar superior (această categorie cuprinde măsuri de sprijinire a elevilor care se mută la o altă instituție de învățământ sau la un alt domeniu de studiu, dar și măsuri legate de comunicarea dintre școlile din învățământul secundar inferior și cel superior, astfel încât să se asigure transmiterea informațiilor cu privire la nevoile educaționale specifice fiecărui elev, în vederea unei tranziții eficace către învățământul secundar superior și a adaptării cu succes la noul mediu).
  • Măsuri de intervenție pentru stimularea motivației elevilor de a învăța (această categorie cuprinde măsuri referitoare la contactul cu mediul extrașcolar, punerea accentului pe rezultatele practice și pe corelarea învățământului cu practica, utilizarea de subvenții și în special măsuri de integrare în activitățile școlare a elevilor defavorizați din punct de vedere social).
  • Măsuri de intervenție la nivel individual pe parcursul școlarizării (măsuri individuale destinate unui anumit elev și părinților acestuia, de exemplu printr-un comitet educativ, sistem online de verificare a prezenței la ore, metodologii și programe de depistare a elevilor vulnerabili etc.).
  • Sprijinirea cadrelor didactice în activitățile desfășurate cu elevii care se confruntă cu riscul de părăsire timpurie a școlii.

Gradul de utilizare a acestor măsuri în școlile din învățământul secundar superior a fost analizat printr-o anchetă de monitorizare. Pe baza rezultatelor acestei anchete, au fost selectate măsurile considerate de școli ca fiind cele mai interesante. Ulterior au fost elaborate metodologiile aferente acestor măsuri, acestea fiind evaluate în practică în cadrul a 12 școli din învățământul secundar superior. În prezent este în curs de elaborare un raport de evaluare a acestei anchete, care va cuprinde o listă cu toate măsurile de prevenire și de intervenție și cu rezultatele anchetei de monitorizare, precum și metodologia corespunzătoare și rezultatele evaluării măsurilor respective în școlile din învățământul secundar superior.

Tip
Practică
Ţara
CEHIA
Limba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Nivel de învăţământ
Primar; Secundar
Nivelul intervenţiei
Universal
Intensitatea intervenţiei
Periodică
Sursă de finanţare
Finanțare europeană

Această resursă face parte din următoarele domenii/subdomenii :