Stop-Dropout! („Opriți abandonul școlar!“)

Obiectivul general al proiectului este reducerea ratelor de abandon școlar în cazul cursanților din domeniul educației și formării profesionale, prin furnizarea de materiale și instrumente consilierilor și formatorilor pentru ca aceștia să își dezvolte propriile competențe în materie de lucru cu grupuri, depistarea potențialelor persoane care intenționează să părăsească timpuriu școala și a caracteristicilor speciale ale grupurilor de cursanți, furnizarea de sprijin ajustat pentru a corespunde nevoilor individuale, îmbunătățind astfel calitatea sistemelor de educație profesională ale acestora.

Proiectul „Opriți abandonul școlar!“ se concentrează pe identificarea persoanelor supuse riscurilor, pe evaluarea nevoilor acestora și pe oferirea de sprijin flexibil. Acesta este alcătuit din trei instrumente pe care consilierii și administratorii le pot utiliza la diverse niveluri școlare, în centre educaționale și alte instituții. Instrumentele sunt bazate pe o abordare holistică, cu accent pe individ și pe viitoarele oportunități ale acestuia.
Cele trei componente sunt:
• Detectorul de risc, un instrument electronic interactiv elaborat special pentru consilieri în scopul de a identifica persoane supuse riscurilor de eșec și de abandon școlar. Tehnica este menită să evalueze punctele forte și punctele slabe ale elevilor care sunt considerate importante în mediul de învățare, pentru a determina nu doar riscul de eșec școlar, ci și tipul cel mai adecvat de sprijin pentru diferite grupuri de elevi.
• Profilul personal, o schemă de interviu pentru consilieri menită să asiste sistematic persoanele supuse riscurilor să își analizeze punctele forte și cele slabe, precum și mediul de învățare astfel încât să își poată defini necesitățile pentru a-și îndeplini mai bine obiectivele educaționale și personale.
• Sistemul flexibil de prevenire și sprijin îi împiedică pe tineri să părăsească timpuriu școala și îi sprijină pe cei care au părăsit deja școala. Acesta este un cadru destinat consilierilor și altor specialiști care lucrează cu tineri, este bazat pe nevoile individuale și oferă sprijin adecvat în cadrul mai multor comunități. Cooperarea este bazată pe lucrul în regim individual și pe găsirea de soluții adecvate pentru fiecare persoană implicată.
Stop Dropout! („Opriți abandonul școlar!“) este un proiect european care vizează reducerea părăsirii timpurii a școlii. Acesta este un proiect de transfer de inovare cu finanțare UE (perioada 2009-2011) și pornește de la constatările proiectului PPS (Sponsorizarea programelor și proiectelor), care a primit „Premiul pentru orientare în domeniul celor mai bune practici” în 2007. În cadrul acestui proiect, instrumentele de analiză și consiliere, care sunt puse în aplicare cu succes în Norvegia și Islanda, sunt transferate în Austria, Germania, Slovenia și Republica Cehă, și sunt adaptate la contextul național.

 

Tip
Practică (direct evidence)
Ţara
AUSTRIA; CEHIA; GERMANIA; SLOVENIA
Limba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Nivel de învăţământ
Secundar
Nivelul intervenţiei
Individual; Țintit
Intensitatea intervenţiei
Permanentă
Sursă de finanţare
Finanțare europeană; Finațare locală; Guvernul național