REȚEAUA OSCAILT

Rețeaua Oscailt pentru directorii unităților de învățământ a fost înființată la Limerick în 2009 pentru a promova folosirea spațiilor și a infrastructurii școlare de către comunitate în vederea oferirii unei game cuprinzătoare de servicii destinate elevilor, atât în ​​timpul programului școlar, cât și în afara acestuia. Rețeaua a ajutat directorii școlilor să își ofere sprijin reciproc și să-și împărtășească experiențele avute în combaterea părăsirii timpurii a școlii și a defavorizării educaționale.

Orașul Limerick este al treilea ca mărime din Irlanda și are o numeroasă populație migrantă, precum și un număr semnificativ de comunități cu posibilități socioeconomice reduse, ceea ce a făcut ca un număr mare de școli să participe la programul pentru egalitatea de șanse în școli DEIS. Nivelul de educație al părinților este scăzut, iar ratele de reușită la examenul de absolvire a gimnaziului (Junior Certificate) și la cel de absolvire a liceului (Leaving Certificate) sunt, de asemenea, scăzute. Având în vedere ratele ridicate ale șomajului (100 % în unele zone), defavorizarea educațională este în anumite cazuri extremă. Deoarece un procentaj mare de copii prezintă un nivel deficitar de competențe lingvistice orale, precum și dificultăți emoționale/comportamentale, există o mare nevoie de servicii terapeutice pentru copii. Caracteristicile orașului, descrise mai sus, impun o abordare la nivelul întregii localități pentru eliminarea defavorizării educaționale și pentru consolidarea capacităților la nivelul cadrelor didactice și al directorilor de unități de învățământ.

În cadrul rețelei pentru directorii unităților de învățământ, directorii se reunesc într-un mediu sigur și prietenos pentru a se ajuta reciproc și a-și împărtăși experiențele în materie de combatere a defavorizării educaționale. Ei au posibilitatea să facă schimb de bune practici, să depună cereri de finanțare comune și să găsească soluții nu doar între școlile partenere, ci și printr-o mai bună comunicare cu agențiile externe și cu alte școli din afara rețelei. Schimbul de experiențe are loc la nivelul tuturor școlilor, prin colaborarea cu autoritățile naționale și municipale și cu sprijinul acordat de acestea. Este un lucru știut că, în Limerick, obstacolele în calea progresului educațional au parțial drept cauză probleme mai ample, fără legătură cu sistemul de învățământ. La fel de bine este înțeles faptul că soluția nu ține doar de sistemul de învățământ, ci rezidă, de exemplu, și în colaborarea cu alte departamente, prin proiecte interinstituționale, precum și printr-un forum clar de comunicare și de colaborare cu părțile interesate.

Tip
Practică
Ţara
IRLANDA
Limba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Nivel de învăţământ
Secundar
Nivelul intervenţiei
Universal
Intensitatea intervenţiei
Permanentă
Sursă de finanţare
Finațare locală

Această resursă face parte din următoarele domenii/subdomenii :