INIȚIATIVE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A NIVELULUI DE ALFABETIZARE

Inițiativele de susținere a elevilor din Malta menite să îmbunătățească nivelul de alfabetizare se încadrează în contextul general al Strategiei naționale de alfabetizare pentru toți, care vizează consolidarea programelor naționale actuale și în care s-au implicat peste 8 000 de elevi anual. Școlile pot să planifice și să deruleze propriile proiecte de sprijin pentru alfabetizare, pentru elevii proprii și pentru alți elevi cărora le-ar putea fi necesare. Aceste inițiative sunt finanțate prin subvenții, în special din partea autorităților locale.

Următoarele exemple ilustrează câteva inițiative malteze recente menite să ducă la îmbunătățirea alfabetizării:

1) Dotarea bibliotecilor de acasă și din clasă: această inițiativă și-a propus să înmulțească și să îmbunătățească materialele de lectură din bibliotecile școlilor primare. Au fost puse la dispoziție materiale interesante și atrăgătoare în limbile malteză și engleză. Pe această bază, o campanie națională derulată prin intermediul ședințelor cu părinții și al unei politici accesibile online a încurajat părinții și persoanele care au copii în îngrijire să se implice, citindu-le copiilor acasă și citind împreună cu aceștia. În total, de programul „Aqra Kemm Tfla” au beneficiat 2 225 de elevi din 126 de clase primare, în cadrul a 20 de școli din Malta și din Gozo. În aceste clase au fost distribuite 11 500 de cărți.

Agenția Națională de Alfabetizare din cadrul Ministerului Educației a derulat etapa inițială a programului în 16 școli primare. Cărțile sunt de ficțiune și de non-ficțiune, în limbile malteză și engleză. Fiecare carte a fost adaptată vârstei de lectură a copiilor și a fost clasificată conform unui cod cromatic. S-au creat fișe de lectură pentru a ajuta profesorii să stabilească nivelul abilităților de citire ale unui copil. Intenția primară a fost aceea de a transforma lectura într-o experiență plăcută și fructuoasă. Școlile au primit ghiduri de bune practici în materie de utilizare a manualelor adaptate în bibliotecile sălilor de clasă. Cărțile sunt distribuite de bibliotecari, iar lectura este monitorizată de către învățători.

În multe școli, bibliotecile sunt deschise în timpul orelor de curs și în pauze. În circumstanțe speciale, care implică elevi cu nevoi speciale sau cu dificultăți sociale, emoționale sau de comportament, bibliotecile consideră binevenită implicarea acestor elevi în activități de lectură și interactive. În pauze, bibliotecile sunt deschise pentru toți elevii.

2) L-Ambaxxatur tal-Qari/Proiectul Ambasadorii lecturii: acesta a constat în invitarea de către Ministerul Educației a unor personalități locale care să promoveze lectura în școli prin evenimente organizate, dedicate diferitelor clase. Aceste personalități își împărtășesc experiențele în materie de lectură și au rolul de modele care încurajează atitudini pozitive față de citit.

În total, au beneficiat de programul Ambasadorii Lecturii un număr de 1 905 de elevi din 32 de școli și centre din Malta și din Gozo. La program au participat 34 de ambasadori ai lecturii, iar pe parcursul activităților au fost distribuite 984 de cărți în bibliotecile din cadrul claselor.

Tip
Practică
Ţara
MALTA
Limba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Nivel de învăţământ
Primar; Secundar
Nivelul intervenţiei
Universal
Intensitatea intervenţiei
Permanentă
Sursă de finanţare
Guvernul național