PROGRAMELE ARANY JANOS

Scopul programelor Arany János din Ungaria este acela de a ajuta elevii defavorizați pe parcursul învățământului secundar, asigurându-se că aceștia primesc o diplomă de absolvire a școlii la sfârșitul ciclului de învățământ și pot urma cursuri universitare sau își pot găsi un loc de muncă.

Primul program Arany János, conceput pentru elevii defavorizați talentați, a fost lansat în anul 2000 (AJTP). Câțiva ani mai târziu, în 2004, au fost concepute alte două programe pentru elevii și mai defavorizați (AJKP, AJKSZP).

Programele se desfășoară în instituții de învățământ secundar, în cooperare cu internatele. Liceele cu rezultate bune (gimnazii), împreună cu internatele, pot candida pentru desfășurarea AJTP (în 2012, în acest program au fost implicate în total 36 de instituții). Internatele pot candida pe cont propriu pentru AJKP (în 2012 au fost implicate 13 internate), iar internatele împreună cu instituțiile de educație și formare profesională pot candida pentru programele AJKSZP (în 2012 au fost implicate 17 parteneriate în acest program).

Instituțiile care primesc sprijin ar trebui să recruteze elevii defavorizați care se încadrează în cerințele programului, să le ofere locuri în internate pe parcursul studiilor lor secundare și să organizeze programe de sprijin pentru aceștia în domeniile învățării și integrării sociale. Elevii recrutați în aceste programe pot fi organizați într-o clasă separată sau în clase integrate în cadrul instituțiilor de învățământ; acestora li se asigură predare de către profesorii instituțiilor tradiționale de învățământ. Elevii primesc planuri de dezvoltare individuale, semnate de ei și de părinții lor. Elevii sunt evaluați frecvent, iar rezultatele evaluărilor sunt incluse în planurile de dezvoltare individuale.

Programele au dus la rezultate bune, iar instituțiile implicate sunt mulțumite, în parte datorită sumelor suplimentare pe care le obțin pentru aceste programe și parțial datorită experienței sociale și pedagogice pe care o capătă– un lucru util și pentru elevii din învățământul secundar tradițional. Programele s-au dovedit a fi reușite inclusiv potrivit unor evaluări externe. 

Elevilor care sunt expuși riscului de abandon școlar li se oferă un sprijin complex: celor defavorizați și celor care se confruntă cu dezavantaje multiple în școlile secundare li se oferă sprijin pentru a preveni abandonul școlar și pentru a spori nivelul de calificare al acestora, sprijinind astfel tranziția între diferite niveluri de școlarizare. Măsura promovează în mod sistematic obiectivele definite de strategia în materie de părăsirea timpurie a școlii (PTȘ) (măsuri de prevenire și intervenție).

Programul de stimulare a talentelor „Arany János” (AJTFP) destinat elevilor defavorizați urmărește să permită copiilor cu cei mai săraci părinți și care au cel mai scăzut nivel de educație să frecventeze cu succes învățământul secundar integral, oferindu-le astfel șansa de a fi admiși în învățământul superior.

Programul educațional „Arany János” cu internat (AJFBFP) pentru grupurile de elevi vulnerabili – elevi cu dezavantaje multiple, elevi cu părinți slab calificați, elevi cu venituri familiale mici, elevi care se află în plasament – își propune ca elevii implicați să obțină o diplomă de studii secundare (matura) și să intre cu succes pe piața muncii sau în învățământul superior, în învățământul terțiar, cu ajutorul mijloacelor și metodelor oferite de structurile de cazare.

Programul „Arany János” de formare profesională (AJVTP) destinat elevilor cu dezavantaje multiple își propune să creeze oportunități de obținere a unei calificări utile pe piața muncii pentru acei elevi care au șanse mici să obțină calificarea fără a fi admiși în program. Conform rezultatelor monitorizării, rata abandonului în cadrul AJVTP este sub media națională de 13 %.

La programe participă peste 4 000 de elevi care se confruntă cu dezavantaje multiple.

Punerea în aplicare a programului se bazează și pe legăturile cu programul Garanția pentru tineret. Analiza cantitativă privind eficacitatea programului realizată în 2014 a arătat, printre altele, că, dacă nu ar fi existat programul, 23 % dintre elevii care studiau în cadrul AJTFP nu ar fi urmat învățământul liceal, 24 % dintre elevii care studiau în cadrul AJFBFP nu ar fi urmat un program de învățământ finalizat cu un examen de absolvire a școlii secundare generale sau cu un examen de absolvire a învățământului secundar profesional, ci ar fi învățat în școli de formare profesională, iar 28 % dintre elevii care urmau AJVTP este posibil să nu își fi continuat studiile în niciun fel.

Tip
Practică
Ţara
UNGARIA
Limba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Nivel de învăţământ
Secundar
Nivelul intervenţiei
Țintit
Intensitatea intervenţiei
Permanentă
Sursă de finanţare
Guvernul național