Școlile secundare superioare Godalen și Thor Heyerdahl din Norvegia

Pentru a preveni abandonul școlar, școlile secundare Godalen și Thor Heyerdahl din Norvegia s-au axat pe îmbunătățirea și consolidarea strategiilor lor de conducere a unităților de învățământ. Școlile au stabilit o serie de măsuri pentru sprijinirea cadrelor didactice și a tinerilor.

Pentru a preveni abandonul școlar, școlile secundare superioare Godalen și Thor Heyerdahl din Norvegia au pus în aplicare, într-un mod cuprinzător, o serie de strategii și măsuri având la bază:

o conducere motivată și axată pe obiective, precum și metodologii de conducere și monitorizare a școlii, bazate pe dovezi.

În mod concret, aceasta înseamnă că:

  • profesorii predau elevilor conform nivelului real al acestora, nu conform nivelului dorit de profesori;
  • relația profesor-elev este considerată baza învățării eficace.
  • Sunt respectate două reguli de bază: „Telefonați acasă din timp” și „Înregistrați absenteismul repede și corect”;
  • există un consiliu al elevilor activ și funcțional;
  • „Elevii rezolvă singuri problema”: este un program în care elevii soluționează singuri conflictele, prin mediere, prin consolidarea încrederii, prin crearea unui mediu de învățare bun și prin sporirea competenței sociale.
  • Școlile au organizat noi acțiuni, în colaborare cu diverși profesioniști din cadrul școlilor:
  • mai multe programe de pregătire la locul de muncă pentru elevii care sunt motivați să obțină certificatul de specialist sau de competențe limitate (Limited skills certificate – LSC) prin metode practice;
  • Școlarizarea alternativă le oferă elevilor aflați în situații de risc mai multe aptitudini de bază și competențe sociale, motivație și capacitare. Aceasta oferă o varietate de opțiuni prin care elevul poate să ajungă la absolvire, programele acordând o atenție specială nevoilor sociale individuale ale elevului și cerințelor școlii, mai întâi în vederea obținerii unui certificat de competențe limitate și în final în vederea obținerii unui certificat de specialist, după câțiva ani în câmpul muncii. Pentru elevii care își pierd motivația pentru că rămân corijenți la disciplinele teoretice, dar au totuși competențe practice, calea potrivită de urmat este obținerea unui certificat de competențe limitate. Aceasta ar putea constitui baza pentru atingerea unui nivel mai înalt de calificare profesională, mai târziu în viață.
  • Acest tip de formare include module sau părți de module ale unei discipline, cum ar fi cele necesare pentru obținerea calificării de sudor. Programele alternative reduc rata absenteismului și a abandonului școlar și ajută la reluarea legăturii cu procesul de învățare și cu comunitatea, datorită mediului mai accesibil și mai flexibil. Absolvenții spun că această experiență a avut un impact important și i-a ajutat să devină cetățeni productivi.

Întreprinderile pentru tineret au rolul de instrument pedagogic, care să motiveze elevii aflați în situații de risc.

Tip
Practică
Ţara
NORVEGIA
Limba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Nivel de învăţământ
Secundar
Nivelul intervenţiei
Țintit
Intensitatea intervenţiei
Periodică
Sursă de finanţare
Finațare locală; Guvernul național