Rețeaua pentru abandonul școlar și Biroul central de asistență din orașul Anvers

Rețeaua de prevenire a abandonului școlar oferă o întreagă gamă de servicii și expertiză. Fiecare proiect este unic, axat pe grupuri țintă specifice și atrage un nivel de finanțare care îi este propriu. Accentul se pune pe prevenirea părăsirii timpurii a școlii și pe reintegrarea elevilor care au abandonat școala. Biroul central de asistență oferă sprijin elevilor și școlilor. Elevii care absentează frecvent sunt trimiși la Centrul de orientare pentru elevi din cadrul rețelei școlare din care face parte școala. Dacă este necesar, Centrul de orientare pentru elevi solicită ajutorul Biroului central de asistență. Prin rețeaua diferitelor organizații, Biroul de asistență poate să ofere măsuri și activități de sprijin adaptate elevilor aflați în situații de risc sau celor care au abandonat școala.

Biroul central de asistență se află în centrul unei rețele care cuprinde următoarele agenții și părți interesate: Consiliul municipal Anvers, Consiliul pentru Educație din Anvers, administrațiile școlare, centrele de orientare a elevilor, platforma locală pentru educație, Serviciile de asistență socială, serviciile pentru tineret, Departamentul de Justiție, forțele de poliție.

În ceea ce privește procesul, în general școlile sunt cele care trebuie să facă primul pas. Școlile lucrează cu Centrele de orientare pentru elevi (CLB) pentru a le oferi elevilor sprijin individual. Personalul CLB cuprinde medici, asistenți medicali, asistenți sociali, psihologi și educatori. Se elaborează programe individuale și se caută servicii individuale sau programe din cadrul rețelei care pot să ofere sprijin. Dacă este nevoie, Biroul central de asistență face legătura cu alte organizații de sprijin, cum ar fi

  • îndrumătorii pentru tineri și cei inter pares, care oferă orientări individuale.
  • Atunci când sunt necesare servicii terapeutice profesionale, persoanele respective sunt direcționate către acestea.
  • Când este necesar, se anunță poliția sau Departamentul de Justiție.
  • Pentru acțiunile școlare în care se lucrează cu părinții, ONG-ul Schoolbridge, care este, la rândul său, finanțat de Consiliul Municipal, oferă sprijinul necesar pentru a stabili cel mai bun mod de integrare a părinților în comunitatea școlară.

Implicând părțile interesate și asigurând colaborarea în rețea între administrația orașului și societatea civilă, Municipalitatea Anvers a organizat rețeaua pentru abandonul școlar și biroul de asistență pentru combaterea părăsirii timpurii a școlii. Succesul acestor inițiative depinde în mare măsură de următoarele aspecte:

  • angajamentul politic din partea membrilor conducerii Consiliului Municipal, care s-au angajat să soluționeze problemele tinerilor aflați în dificultate, acestea putând să se amplifice și să devină probleme sociale mai ample; angajamentul politic s-a reflectat în faptul că sprijinul politic a rămas același, în ciuda schimbărilor din administrație la nivel politic;
  • stabilirea de priorități clare și oferirea unei viziuni clare de ansamblu;
  • o viziune comună, rezultată din implicarea părților interesate, printre care: Consiliul Municipal, școli, servicii de asistență socială, servicii pentru tineret, poliție, justiție și organizații ale societății civile;
  • o politică bazată pe dovezi, prin culegerea sistematică a datelor privind indicatorii referitori la PTȘ, cum ar fi absenteismul, repetarea clasei, rata abandonului școlar și schimbările demografice;
  • resursele financiare care sprijină rețeaua prin angajarea de fonduri ale Consiliului Municipal, ale administrației Flandrei și ale UE;
  • o structură clară, cu o coordonare centrală, în cadrul Consiliului Municipal.
Tip
Practică
Ţara
BELGIA
Limba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Nivel de învăţământ
Primar; Secundar
Nivelul intervenţiei
Individual; Țintit
Intensitatea intervenţiei
Permanentă
Sursă de finanţare
Finanțare europeană; Finațare locală; Guvernul național