Ancheta NIACE privind învățarea în cadrul familiei

Ancheta privind învățarea în cadrul familiei, întreprinsă de institutul NIACE pentru Anglia și Țara Galilor, demonstrează că, prin abordarea de către părinți/îngrijitori a învățării în cadrul familiei există un impact pozitiv într-o serie de domenii de politici transversale care afectează viețile familiilor. Acest impact poate duce la diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii, datorită influenței pe care o are asupra familiilor și poate asigura o recuperare sporită a investiției de către societate.

„Învățarea în cadrul familiei” se referă la orice activitate de învățare care implică atât copiii, cât și membrii adulți ai familiei, în cadrul căreia se are în vedere obținerea de rezultate la învățătură de către ambele categorii și care contribuie la o cultură a învățării în cadrul familiei.

Studiile arată că implicarea părinților în școală este de peste patru ori mai importantă decât clasa socio-economică din care provin în privința influențării performanțelor la învățătură ale tinerilor de 16 ani. Acest lucru este extrem de pertinent în ceea ce privește reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii, deoarece numeroase intervenții avute în vedere pentru soluționarea acestei probleme se axează pe măsurile legate de nivelul de instruire și de clasa socio-economică, într-un mod care se limitează la activitatea directă în clasă. Învățarea în cadrul familiei reprezintă o modalitate bine stabilită de implicare a părinților, care are un impact ridicat și este eficientă din punctul de vedere al costurilor, astfel încât să se acționeze direct asupra factorilor care duc la părăsirea timpurie a școlii.

Prin învățarea în cadrul familiei, se încearcă soluționarea acestei probleme, întărindu-se mesajul că factorii de decizie trebuie să privească dincolo de incinta școlii, pentru a reduce probabilitatea părăsirii timpurii a școlii. Factorii de decizie trebuie să investească mai întâi în intervenții la nivelul comunității lărgite, iar în al doilea rând, cu ajutorul partenerilor relevanți, să evidențieze interfața între ceea ce se întâmplă în clasă și posibilitățile de învățare aflate dincolo de poarta școlii. Printre acestea din urmă se numără activitățile care sprijină tranziția dintre mediul din primii anii de viață și cel din școlile primare.

 Pentru mai multe informații despre educația familială, vă rugăm să o contactați pe Susannah Chambers, Șefa Departamentului pentru Învățare familială și intergenerațională din cadrul NIACE, la adresa de e-mail Susannah.Chambers@niace.org.uk

Tip
Document
Ţara
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD
Limba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Nivel de învăţământ
Preșcolar; Primar; Secundar
Nivelul intervenţiei
Universal
Intensitatea intervenţiei
Permanentă
Sursă de finanţare
Finanțare privată; Finațare locală; Guvernul național

Această resursă face parte din următoarele domenii/subdomenii :