TEIP – Programul pentru domeniile de intervenție prioritară în materie educațională

Scopul principal al programului TEIP din Portugalia este acela de a promova incluziunea educațională în școlile din zonele defavorizate, în care învață copii „expuși riscului” de excluziune socială. Se elaborează planuri de îmbunătățire concrete și se promovează un ciclu de îmbunătățire în fiecare grup de școli.

Programul pentru domeniile de intervenție prioritară în materie educațională a fost lansat în 1996, cu scopul principal de a promova incluziunea educațională în școlile situate în zone defavorizate, la care învățau copii „expuși riscului de excluziune socială”. O a doua versiune a programului a fost pusă în aplicare începând cu anul 2006, cu scopul de a reduce părăsirea timpurie a școlii (PTȘ) și de a promova reușita pe plan educațional. În 2012 a demarat o a treia versiune, care a consolidat obiectivele celei de-a doua versiuni și a scos în evidență calitatea rezultatelor în procesul de învățare.

În prezent, programul include 137 de clustere de școli, care reprezintă 17 % dintre toate clusterele de școli din Portugalia. Aceste școli sunt invitate să elaboreze planuri concrete de îmbunătățire, bazate pe un acord între școală și autoritățile școlare, privind măsurile, țintele, evaluarea și resursele suplimentare.

Planul concret de îmbunătățire acoperă patru domenii diferite, și anume: 1) sprijin pentru îmbunătățirea învățării; 2) gestionarea și organizarea măsurilor adoptate de cluster; 3) prevenirea PTȘ, a absenteismului și a indisciplinei; și 4) relațiile între școală/familii/comunitate.

Deși școlile pot să dezvolte măsuri strategice în cele patru domenii indicate, aceasta nu înseamnă că sunt obligate să le includă pe toate în planul concret de îmbunătățire. Metodologia programului constă în promovarea unui ciclu de îmbunătățire în fiecare cluster. Ciclul de îmbunătățire ar trebui să includă colectarea de date relevante, care să permită școlii să identifice problemele și aspectele critice, astfel încât să se conceapă strategii în funcție de ținte. Acțiunea strategică implică un proces de stabilire a unor etape diferite, cum ar fi formularea obiectivelor, a indicatorilor și a țintelor, monitorizarea și autoevaluarea. Apoi, pe baza unei analize a procesului și a rezultatelor, clusterele decid dacă ar trebui să modifice acțiunea strategică.

Cele mai multe dintre dificultățile întâmpinate de clustere au ținut de conexarea procesului de planificare cu problemele legate de stabilirea priorităților. În ciuda identificării cu ușurință a problemelor critice, este dificil să se elaboreze un plan strategic în lipsa unei viziuni comune în cadrul clusterului. Prin urmare, este esențială selectarea și dezvoltarea profesională continuă a celor aflați la conducerea școlilor. Aceștia sunt responsabili pentru promovarea unei viziuni comune și a unor obiective comune în cadrul comunității școlare. Încurajarea unei viziuni comune în școli este esențială pentru ca profesorii să-și poată dezvolta competențele de relaționare și capacitatea de a lucra în echipă cu alți profesioniști și cu părțile interesate din comunitate în ansamblul ei.

Clusterele incluse în programul TEIP trimit către Direcția Generală Educație un raport în primul semestru și un raport final, în fiecare an. Raportul din primul semestru conține o colecție de date relevante pentru primul trimestru, monitorizarea rezultatelor obținute până în acel moment și eventualele modificări ale acțiunilor în funcție de necesități. Raportul final este un instrument important pentru analizarea și luarea deciziilor la nivel de cluster, fiind esențial și pentru evaluarea programului în ansamblu, la nivel național. Acest instrument conține o analiză aprofundată a rezultatelor în mai multe domenii ale programului, evaluarea obiectivelor îndeplinite, a rezultatelor și a proceselor implicate, precum și o evaluare a eșecurilor și a măsurilor de îmbunătățire.

Desfășurarea programului este sprijinită prin reuniuni la nivel național, reuniuni între Direcția Generală Educație (DGE) și clustere, micro-rețele și rețelele de experți în domeniul educației.

Tip
Practică
Ţara
PORTUGALIA
Limba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Nivel de învăţământ
Preșcolar; Primar; Secundar
Nivelul intervenţiei
Țintit
Intensitatea intervenţiei
Permanentă
Sursă de finanţare
Finanțare europeană; Guvernul național