INDICATORI PENTRU MONITORIZAREA EFICACITĂȚII ȘCOLILOR

În Portugalia se utilizează indicatori cu privire la părăsirea timpurie a școlii și la îmbunătățirea procesului de învățare, pentru a promova îmbunătățirea rezultatelor obținute de elevi din punct de vedere calitativ și pentru a recunoaște/recompensa acțiunile eficiente ale tuturor școlilor publice.

Programul TEIP – Programul pentru domeniile de intervenție prioritară în materie educațională are următoarele obiective: îmbunătățirea rezultatelor la învățătură și promovarea calității parcursului educațional, eliminarea părăsirii timpurii a școlii (PTȘ) și a absenteismului, reducerea nivelului de indisciplină și consolidarea relațiilor dintre școli, familii și comunități. Grupurile incluse în program provin din zone defavorizate din punct de vedere economic și social, în care violența, părăsirea timpurie a școlii, absenteismul și munca copiilor reprezintă principalele cauze ale eșecului școlar.

La nivel național, Ministerul Educației și Științei a creat doi indicatori în scopul îmbunătățirii rezultatelor obținute de elevi din punct de vedere calitativ și în vederea recunoașterii/recompensării acțiunile eficiente ale tuturor școlilor publice. Indicatorul de eficacitate a educației (EFI) analizează evoluția anuală a rezultatelor școlare ale elevilor și consecvența dintre rezultatele evaluărilor interne și cele ale evaluărilor externe (examinările naționale în acest caz). Progresul școlar se măsoară în raport cu momentul începerii școlii (comparativ cu anul anterior). Indicatorul riscului de abandon (RA) ia în considerare numărul elevilor care, potrivit raportărilor realizate de unitățile de învățământ la finele fiecărui an școlar, au abandonat școala, și-au anulat înscrierea la școală sau trebuie să repete anul din cauza absenteismului. Școlile care reușesc să reducă aceste valori pot primi resurse suplimentare pentru combaterea părăsirii timpurii a școlii. De exemplu, pentru ca o școală să obțină un credit suplimentar de 30 de ore, aceasta ar trebui să reducă nivelul abandonului până la mai puțin de jumătate din nivelul înregistrat în anul anterior.

În paralel cu aceste măsurători, toate școlile au la dispoziție și alte inițiative cu ajutorul cărora să promoveze reușitele elevilor, de exemplu „Programul plus pentru reușite școlare” (PMSE), mediere/tutorat și îndrumare și consiliere psihologică în școli.

Totodată, începând cu anul școlar 2012-2013, Inspectoratul General pentru Educație și Știință ia în considerare în programul său de evaluare externă a școlilor un indicator denumit valoarea estimată, care permite compararea rezultatelor obținute de fiecare școală (și evoluția acestora) cu cele obținute de alte școli aflate în contexte similare. Acest indicator ajută la transparentizarea procesului de evaluare, care devine mai corect din perspectiva școlilor din medii defavorizate, de exemplu.

Pentru fiecare grup de școli din programul TEIP sunt stabilite o serie de obiective în funcție de patru domenii diferite cărora le sunt alocați indicatori: Domeniul 1 – rezultatul la proba de examinare (evaluare națională), măsurat prin indicatorul ratei de succes și al mediei obținute; Domeniul 2 – reușita la proba de evaluare internă, măsurată prin indicatorul ratei de succes și prin indicatorul reprezentat de procentajul elevilor cu note bune la toate materiile; Domeniul 3 – părăsirea timpurie a școlii, măsurată prin indicatorul ratei PTȘ; în fine, Domeniul 4 – indisciplina, acest indicator măsurând numărul cazurilor de indisciplină raportate pe cap de elev. Toți indicatorii au la bază datele colectate în cei trei ani anteriori, pentru a se stabili puncte de plecare egale pentru fiecare școală, astfel încât să poată fi formulate ținte realizabile și corecte.

În concluzie, potrivit indicatorilor prezentați, în programul TEIP se remarcă o creștere a numărului de grupuri de școli în care rata PTȘ este mai mică decât cea înregistrată la nivel național. În primii nouă ani școlari, aproape jumătate din grupurile de școli incluse în program au reușit să reducă rata absenteismului comparativ cu media celor trei ani precedenți. Referitor la indisciplină, numărul de incidente pe cap de elev a scăzut în aproximativ jumătate din grupurile de școli. Mai mult de 20 % din grupurile de școli au înregistrat o rată de succes mai mare decât media națională, iar 43,3 % au redus decalajul față de media națională în peste jumătate din examenele naționale.

Tip
Practică
Ţara
PORTUGALIA
Limba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Nivel de învăţământ
Preșcolar; Primar; Secundar
Nivelul intervenţiei
Universal
Intensitatea intervenţiei
Permanentă
Sursă de finanţare
Finanțare europeană; Guvernul național