CADRU DE COOPERARE PENTRU FACTORII INTERESAȚI DE LA NIVEL LOCAL

Într-un sistem precum cel din Flandra, în care școlile se bucură de o autonomie de nivel ridicat, Ministerul flamand al Educației lucrează la crearea unui cadru de orientări clare privind înființarea unor rețele de cooperare la nivel local, destinat unităților de învățământ și autorităților locale (care răspund de învățământul școlar). Principalele premise ale unei relații de bună cooperare la nivel local sunt: roluri și responsabilități clare, obiective realiste, implicarea tuturor factorilor interesați și desfășurarea unor acțiuni pe plan local.

Prima etapă pentru crearea unei rețele eficace a factorilor locali interesați constă în cartografierea tuturor părților interesate din regiune, cu scopul de a defini rolurile și responsabilitățile acestora. Acest demers va prezenta cu claritate școlilor și tuturor celorlalți factori interesați de la nivel local tipul de asistență pe care o poate oferi fiecare, persoanele care își pot asuma responsabilitatea și modul în care se poate implica fiecare în lupta dusă pe plan local împotriva absenteismului și a părăsirii timpurii a școlii. În cadrul acestei etape este, de asemenea, important să se stabilească cine va răspunde de crearea cadrului local și de coordonarea eforturilor tuturor factorilor locali interesați.

A doua etapă constă în definirea obiectivelor comune, împreună cu toți factorii interesați de la nivel local. Toate părțile interesate sunt invitate să participe la discuțiile despre obiectivele care urmează să fie stabilite. Aceste obiective ar trebui să fie realiste. Este mai bine să te concentrezi asupra câtorva obiective decât să dai dovadă de prea multă ambiție. Pentru fiecare obiectiv trebuie să se stabilească un indicator și un termen-limită.

A treia etapă constă în obținerea unui acord cu privire la angajamente. Ce angajamente de îndeplinire a obiectivelor își asumă fiecare și cum vor fi acestea duse la bun sfârșit? Ce acțiuni sunt necesare și cine își asumă responsabilitatea pentru realizarea lor? Orientările din această secțiune au la bază documentele UE referitoare la părăsirea timpurie a școlii și Planul de acțiune flamand pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii și asigură măsuri de prevenire, intervenție, compensare și monitorizare.

Ultima etapă se referă la acordurile de evaluare și monitorizare. Cum va fi evaluată punerea în aplicare a planului de acțiune la nivel local? De câte ori pe an se întâlnesc factorii interesați? Cum se informează aceștia unul pe celălalt?

La finalul exercițiului a devenit clar faptul că, pe lângă acest instrument referitor la cadrul local, factorii interesați aveau nevoie de surse de inspirație cu privire la acordurile pe care pot să și le asume, la măsurile care s-au dovedit eficiente în combaterea părăsirii timpurii a școlii, la profilul celor care părăsesc școala de timpuriu. În consecință, se află în curs de elaborare un ghid cu recomandări pentru factorii locali interesați, care să-i ajute să pună în aplicare cadrul menționat mai sus.

Demersul a arătat că partenerii locali trebuie să elaboreze un plan de acțiune și măsuri de politică la nivel local împotriva părăsirii timpurii a școlii, care să stabilească roluri și responsabilități clare pentru toți factorii interesați, să formuleze obiective realiste și priorități, să permită ajungerea la un acord privind implicarea în realizarea obiectivelor și să adopte decizii clare cu privire la modul de evaluare și urmărire a punerii în aplicare a diferitelor acțiuni.

Totuși, acest cadru nu este simplu de pus în practică. Este nevoie ca autoritățile locale să preia inițiativa, deși este posibil ca ele să nu fie cel mai potrivit partener în acest sens sau să nu dorească acest lucru în absența unor finanțări suplimentare. Ce vor face școlile? În Flandra, școlile sunt în mod tradițional foarte independente și autonome și nu sunt obișnuite să permită accesul unor parteneri externi în cadrul lor. Însă obiectivul pe termen lung al acestui instrument este acela de a mobiliza toți partenerii locali și de a combate împreună părăsirea timpurie a școlii.

Tip
Practică
Ţara
BELGIA
Limba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Nivel de învăţământ
Preșcolar; Primar; Secundar
Nivelul intervenţiei
Individual; Universal; Țintit
Intensitatea intervenţiei
Nu este cazul
Sursă de finanţare
Finațare locală; Guvernul național

Această resursă face parte din următoarele domenii/subdomenii :