Metodologiile de predare „Succes plus”

„Clasa plus” din Portugalia acordă sprijin suplimentar unor grupuri selectate de elevi cu aptitudini similare. Măsura vizează anumiți ani școlari, în funcție de nevoile elevilor din ciclurile 1, 2 și 3 aflați la nivel elementar și la nivel secundar. Măsura este alcătuită din „Clasa plus” și din Proiectul Phoenix, care sunt modele de organizare a clasei menite să-i susțină pe toți elevii în procesul de învățare.

„Clasa plus” este o clasă paralelă, în cadrul căreia participă toți elevii sub forma unui grup restrâns. La începutul anului școlar, este vorba de o clasă goală. Pe parcursul anului școlar, elevii cu niveluri de competență și/sau stiluri de învățare similare frecventează „Clasa plus” în perioade de câte șase săptămâni. La sfârșitul anului școlar, toți elevii sunt în situația de a fi făcut parte din această clasă specială. Proiectul Phoenix presupune și el integrarea temporară a elevilor într-o clasă specială („cuibul”), care poate fi destinată celor cu lacune de asimilare a anumitor capitole din programa școlară sau celor care au înregistrat deja succese în învățare, cu scopul stimulării obținerii de realizări și mai mari.

Ambele modele de organizare garantează că elevii petrec același cuantum de timp de lucru cu cel din clasa inițială, ajungând și plecând de la școală la aceeași oră.

Numărul de elevi din fiecare clasă este scăzut, în cadrul ambelor modele, iar cadrele didactice (sub rezerva posibilităților, în cadrul modelului „Clasa plus”), materiile și conținuturile de învățare ale claselor speciale sunt aceleași cu cele ale claselor inițiale. Măsura poate fi aplicată pentru o singură materie sau pentru mai multe (de regulă portugheză, matematică și alte materii cu niveluri înalte de eșec). Activitățile desfășurate în ambele clase se axează în mai mare măsură pe nevoile elevilor, în funcție de stilurile de învățare și de nivelurile de competență ale acestora. În plus, cadrele didactice au ocazia de a elabora strategii de predare specifice, respectând diferite ritmuri de învățare și acordând elevilor o atenție individualizată.

Atât elevii, cât și părinții sunt ținuți la curent cu privire la progresele înregistrate de către profesorul care răspunde de clasă și prin intermediul internetului.

Tip
Practică
Ţara
PORTUGALIA
Limba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Nivel de învăţământ
Primar; Secundar
Nivelul intervenţiei
Țintit
Intensitatea intervenţiei
Permanentă
Sursă de finanţare
Guvernul național