COMITETUL PENTRU EDUCAȚIE SANITARĂ ȘI CETĂȚENEASCĂ (CESC) DIN FRANȚA

Comitetul pentru educație sanitară și cetățenească (CESC) cuprinde toți membrii comunității educaționale și partenerii locali ai școlilor primare sau secundare (autorități locale, poliție, justiție și asociații). Prezidat de directorul școlii, comitetul desfășoară activități de educație cetățenească: întocmește planul de prevenire a violenței, propune inițiative de susținere a părinților aflați în situații dificile și de combatere a excluziunii sociale, elaborează un program de educație sanitară și sexuală menit să promoveze comportamentul în condiții de siguranță. CESC reunește o varietate de măsuri, cu scopul de a-i pregăti pe elevi să acționeze și să trăiască împreună, respectând egalitatea dintre femei și bărbați, să facă alegeri și să-și exercite drepturile cetățenești.

Comitetul pentru educație sanitară și cetățenească (CESC) este un organism de reflecție, de observare și de monitorizare, care elaborează, pune în aplicare și evaluează un plan educațional de prevenire și de educare în domeniul cetățenesc și sanitar; la rândul său, acest plan este integrat într-un plan de acțiune al unei școli primare sau secundare.

Acest proces holistic și unificator aduce un plus de consecvență și de claritate politicii unității de învățământ. Acest lucru se realizează prin consolidarea rolului educațional al fiecărei unități de învățământ primar și secundar inferior sau superior, precum și prin stabilirea de legături cu procesul de predare și cu diverse organisme conexe vieții școlare, printre care se numără: Consiliul elevilor din învățământul secundar (CVC); Consiliul elevilor de liceu (CVL); asociații sportive; „maison des lycéens” (asociație socială, culturală și sportivă a liceenilor) etc. Astfel, CESC urmărește să-i pregătească mai bine pentru viață pe elevi, oferindu-le o educație socială, ajutându-i totodată să dezvolte atitudini și comportamente responsabile față de ei înșiși, față de ceilalți și față de mediul înconjurător.

CESC este un organism care unifică procese și diverse tipuri de acțiuni, coordonând contribuțiile individuale și complementare ale acestora și promovând astfel o abordare interdisciplinară a problemelor cetățenești. Mai mult, CESC pregătește terenul pentru punerea în aplicare a acestor procese și pentru crearea parteneriatelor necesare.

CESC reunește o varietate de măsuri, cu scopul de a-i pregăti pe elevi să acționeze și să trăiască împreună, respectând egalitatea dintre femei și bărbați, să facă alegeri și să-și exercite drepturile cetățenești.

CESC:

  • 1. contribuie la educația cetățenească;
  • 2. elaborează un plan de prevenire a violenței;
  • 3. propune acțiuni de sprijinire a părinților aflați în dificultate și de combatere a excluziunii; totodată
  • 4. elaborează un program de educație sanitară și sexuală și de prevenire a comportamentelor riscante.

Domeniile vizate
În cadrul unui parcurs educațional continuu, de la învățământul primar la cel secundar, sunt acoperite următoarele domenii, printr-o abordare holistică:
un program de educație cetățenească și programe de educație civică;
prevenirea violenței (vătămări corporale sau încălcări ale demnității umane, indiferent dacă sunt legate de protecția copilului, de acte rasiste sau antisemite, de comportamente sexiste sau homofobe, de violență sexuală sau de practici de inițiere);
educația sanitară, inclusiv cu referire la comportamentul responsabil în scopul prevenirii bolilor cu transmitere sexuală, inclusiv SIDA;
educația sexuală și cu privire la relații;
prevenirea comportamentelor cu risc ridicat, inclusiv a comportamentelor care pot duce la dependență (combaterea fumatului și a abuzului de alcool);
cursuri de prim ajutor;
educația în domeniul siguranței și al riscurilor;
educația în domeniul siguranței rutiere;
educația în domeniul dezvoltării durabile.

Tip
Practică
Ţara
FRANŢA
Limba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Nivel de învăţământ
Primar; Secundar
Nivelul intervenţiei
Universal
Intensitatea intervenţiei
Permanentă
Sursă de finanţare
Finațare locală