„CONTRACTUL PENTRU TINERI” DIN REGATUL UNIT

Proiectul Youth Contract (Contract pentru tineri) din Regatul Unit este destinat tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 17 ani care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) sau care prezintă riscul de a ajunge în această situație. Programul are trei obiective principale: Obiectivul 1: principalul obiectiv al programului este acela de a sprijini tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 17 ani care sunt NEET și prezintă riscul de a rămâne inactivi pe termen lung să opteze pentru o formă de învățământ, un stagiu de formare sau un loc de muncă care asigură formare profesională și să persevereze în această direcție. Obiectivul 2: să crească experiența și nivelul de calificare al acestor tineri, astfel încât aceștia să aibă oportunitatea de a-și continua studiile și de a avea succes în găsirea unui loc de muncă, reducând proporția celor care devin șomeri la vârsta adultă. Obiectivul 3: să testeze metode de aplicare a acestor modele pe plan local și de alocare de fonduri pe baza rezultatelor, sporind eficacitatea modelelor și adunând exemple de bune practici.

Organizațiile care furnizează programul au deplină libertate în conceperea și realizarea unui program de sprijin pentru tinerii eligibili, astfel încât aceștia să opteze pentru o formă de învățământ cu frecvență, pentru un stagiu de ucenicie sau pentru un loc de muncă cu normă întreagă care asigură formare profesională. Fondurile necesare sunt alocate în funcție de rezultate.

Organizațiile pot să primească cel mult 2 200 GBP pentru fiecare tânăr, în funcție de eficiența lor în a-i ajuta pe tineri să facă tranziția către un rezultat pozitiv de durată. Aceste rezultate constau în: frecventarea unei forme de învățământ cu frecvență sau a unui stagiu de formare cu program complet, frecventarea unui stagiu de ucenicie sau găsirea unui loc de muncă cu cel puțin 280 de ore de învățământ acreditat pe an, precum și înscrierea în programe de învățământ sau de formare cu frecvență parțială, inclusiv de reactivare, în regim de cel puțin 7 ore pe săptămână.

Furnizorii de astfel de servicii primesc o plată suplimentară pentru sustenabilitate dacă tânărul respectiv participă în mod susținut, timp de cel puțin 5 din 6 luni, la o formă de învățământ cu frecvență sau la un stagiu de formare cu program complet care are ca rezultat obținerea unei calificări acreditate; dacă participă în mod susținut, timp de cel puțin 5 din 6 luni, la un stagiu de ucenicie; sau dacă lucrează timp de cel puțin 5 din 6 luni într-un post cu normă întreagă și formare cu frecvență parțială reprezentând echivalentul a cel puțin 280 de ore de învățare ghidată pe an (aproximativ o zi pe săptămână). 

Tip
Practică
Ţara
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD
Limba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Nivel de învăţământ
Secundar
Nivelul intervenţiei
Țintit
Intensitatea intervenţiei
Permanentă
Sursă de finanţare
Guvernul național