SPAȚIUL PĂRINȚILOR ÎN ȘCOLI

Ca în câteva alte țări, școlile din Franța asigură de regulă un spațiu special pentru părinți. Acest lucru le oferă părinților ocazia să se întâlnească, să participe la activități de învățare, să înțeleagă mai bine problemele școlii și să-și dezvolte relația cu personalul acesteia.

Legea Republicii Franceze de orientare și de programare pentru reformarea școlii din 8 iulie 2013 (Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République du 8 juillet 2013) a furnizat temeiul juridic pentru crearea în toate școlile a unei săli speciale pentru părinți (Espace parents).

În continuare sunt prezentate două exemple de școli care asigură un spațiu special pentru părinți. Primul exemplu se referă la școala primară „Les Géraniums” din Lyon, care deține un „Spațiu de primire pentru părinți” (Lieu Accueil Parents, LAP) de aproximativ 15 ani. LAP este un spațiu fizic pus la dispoziția părinților în timpul programului de școală, care vizează următoarele obiective principale:

 • să contribuie la îmbunătățirea legăturilor dintre părinți și cadrele didactice;
 • să schimbe percepțiile reciproc negative;
 • să promoveze colaborarea și implicarea părinților în diverse activități școlare.

În cadrul LAP există un asistent social disponibil opt ore pe săptămână, care organizează activități periodice pentru părinți, cum ar fi întâlniri pe teme specifice de informare cu privire la funcționarea sistemului de învățământ din Franța, întâlniri cu alte cadre didactice și discuții cu serviciile sociale și de sănătate municipale cu privire la școlarizarea copiilor. Părinții beneficiază de susținere și din partea personalului școlii (director, cadre didactice).

Părinții pot vizita LAP în orice moment, iar sala este folosită de părinții înșiși ca punct de întâlnire pentru discuții, pentru împărtășirea de experiențe cu privire la rolul lor de părinți de școlari și pentru susținere reciprocă. Este disponibil și un colț de joacă pentru părinții care vin însoțiți de copii mai mici. De asemenea, în sală sunt disponibile cărți și informații despre regulile și activitățile școlii, precum și despre activitățile culturale, sociale, sportive și recreative din zonă. Cu ajutorul asistentului social, sala este utilizată pentru organizarea de discuții pe teme școlare (de exemplu, modul în care funcționează școala) sau de reuniuni cu specialiști externi (de exemplu, cu membri ai rețelei de asistenți didactici pentru elevii cu dificultăți de învățare, cu asistenți sociali sau cu personal medical). În plus, au fost concepute o serie de activități prin care părinții se pot implica mai îndeaproape în viața școlii, cum ar fi: ateliere de gătit, cu scopul de a prepara și a vinde prăjituri pentru finanțarea unei activități școlare; confecționarea de genți pentru elevii care doresc să împrumute cărți de la biblioteca școlii (o activitate care a sporit și gradul de sensibilizare cu privire la importanța lecturii); un spectacol de teatru de păpuși, pe care părinții îl organizează și îl joacă pentru elevii școlii.

Un spațiu de primire pentru părinți (Espace Accueil Parents) a fost creat și în cadrul instituției de învățământ Collège Schoelcher, tot din Lyon. Sala este deschisă părinților copiilor care frecventează atât colegiul, cât și oricare dintre cele cinci școli primare din cartier, iar asistentul social care lucrează aici este același cu cel alocat LAP din școala primară Les Géraniums. Acest lucru facilitează utilizarea spațiului de către părinți, deoarece aceștia au deja deprinderea de a frecventa un loc asemănător din școala primară.
Spațiul părinților vizează următoarele obiective: susținerea integrării familiilor; organizarea de activități de promovare a unei mai bune cunoașteri a colegiului și a modului cum funcționează acesta; sprijinirea activității de consiliere a elevilor; promovarea valorilor și a principiilor cetățenești legate de viața republicii. În spațiul părinților se organizează diverse activități, printre care:

 1. Cursuri de limbă pentru adulți (franceza ca a doua limbă), destinate unor grupuri de diferite niveluri, de la începători de la zero până la persoane care se pregătesc pentru admiterea la universitate. Acest curs le permite părinților:
 • să facă progrese la limba franceză (înțelegere, vorbire, citire și scriere), pentru a înțelege mai bine documentele scrise legate de școlarizarea copiilor lor și pentru a putea purta discuții cu cadrele didactice;
 • să primească informații despre modul în care funcționează școala și despre așteptările acesteia, precum și să intensifice colaborarea cu cadrele didactice;
 • să înțeleagă modul în care funcționează sistemul de învățământ, pentru a putea urmări școlarizarea copiilor lor;
 • să înțeleagă principiile și valorile republicii franceze și modul cum sunt puse în aplicare în societatea franceză.

Această acțiune se desfășoară cu următoarele caracteristici:

 • 5 grupuri de câte 12-15 persoane, supervizate de suplinitori cu diplomă în predarea francezei ca limbă străină sau de profesori de liceu;
 • parcurs cu durata de 120 de ore într-un an școlar (minimum 60 de ore), cu posibilitate de reînscriere în anul următor, în limita a 3 ani;
 • posibilitate de pregătire pentru Diploma inițială de limba franceză (DILF) și pentru Diploma de studii de limba franceză A1 (DELF A1), însă fără acordarea de finanțare pentru obținerea diplomelor;
 • gratuitate pentru participanți.
 1. Activități legate de probleme de sănătate:
 • o sesiune susținută de un dietetician, cu atelier de bucătărie;
 • atelier de fitness pentru mame;
 • atelier de prim ajutor.
 1. Atelier pentru probleme cetățenești: în cadrul acestui atelier se lucrează cu părinții în vederea publicării unui ziar care tratează aspecte cetățenești, cum ar fi: utilizarea telefoanelor mobile în școală; evoluția cartierului; calitatea predării și progresele înregistrate de elevi după terminarea colegiului; comportamentul elevilor după ce termină colegiul sau școala.
 2. Tutoriat (adesea asigurat de profesorii colegiului pe bază de voluntariat) care oferă o introducere în materii precum limbile engleză, spaniolă, germană și tehnologia informației (IT).
Tip
Practică
Ţara
FRANŢA
Limba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Nivel de învăţământ
Primar; Secundar
Nivelul intervenţiei
Universal
Intensitatea intervenţiei
Periodică
Sursă de finanţare
Finațare locală; Guvernul național

Această resursă face parte din următoarele domenii/subdomenii :