IMPLICAREA PĂRINȚILOR PENTRU PREVENIREA PĂRĂSIRII TIMPURII A ȘCOLII

Acest raport își propune să fundamenteze și să orienteze planificarea strategică pe termen scurt și mediu în cadrul celor 10 municipalități implicate în proiectul Urbact – PREVENT și a tuturor celorlalte municipalități, autorități locale și școli din Europa în ceea ce privește implicarea părinților în educație cu scopul prevenirii părăsirii timpurii a școlii. Această evaluare se bazează pe o analiză a documentelor Comisiei Europene și ale Consiliului privind PTȘ și incluziunea socială, precum și pe un dialog și pe un proces de consultare permanentă cu cele 10 municipalități implicate în proiectul Urbact - PREVENT și pune în discuție cercetările internaționale relevante în acest domeniu. PREVENT este finanțat prin programul UE Urbact.

Raportul identifică trei domenii ca fiind fundamentale pentru o evidențiere sistemică, diferențiată și holistică a implicării părinților în educație, în special în vederea prevenirii părăsirii timpurii a școlii:

  1. Intervenția de proximitate (în cadrul comunității și al familiei individuale)
  2. Sănătatea
  3. Sistemele democratice în cadrul școlii

Recomandările din acest raport se referă la: a) centrele de sprijin familial la nivelul comunității; b) centrele de învățare pe tot parcursul vieții la nivelul comunității; și c) promovarea sistemelor democratice de comunicare în școli.

Fişiere
Report
Legături
PREVENT Project website
Tip
Document
Ţara
ALBANIA; AUSTRIA; BELGIA; BULGARIA; CEHIA; CIPRU; CROAŢIA; DANEMARCA; ESTONIA; FINLANDA; FRANŢA; GERMANIA; GRECIA; IRLANDA; ISLANDA; ITALIA; LETONIA; LITUANIA; LUXEMBURG; Macedonia de Nord; MALTA; NORVEGIA; OLANDA; POLONIA; PORTUGALIA; REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD; ROMÂNIA; SERBIA; SLOVACIA; SLOVENIA; SPANIA; SUEDIA; TURCIA; UNGARIA
Limba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Nivel de învăţământ
Preșcolar; Primar; Secundar
Nivelul intervenţiei
Nu este cazul
Intensitatea intervenţiei
Nu este cazul
Sursă de finanţare
Nu este cazul