CRITERII DE DEPISTARE A ELEVILOR EXPUȘI RISCULUI DE ABANDON ȘCOLAR ȘI DE PĂRĂSIRE TIMPURIE A ȘCOLII

UNICEF Serbia și organizația Centrul pentru Politici Educaționale din cadrul societății civile, cu sprijinul Ministerului Educației, Științei și Dezvoltării Tehnologice din Republica Serbia, au pus în aplicare proiectul „Combaterea părăsirii timpurii a școlii în Serbia”.

Scopul proiectului a fost acela de a contribui la reducerea ratei abandonului școlar și a ratei de părăsire timpurie a școlii de către copii și tineri; în cadrul proiectului au fost definite criterii (factori predictivi) privind părăsirea timpurie a școlii, care pot fi utilizate de echipele școlare pentru monitorizarea elevilor aflați în situații de risc și pentru prevenirea abandonului școlar.

În cadrul acestui proiect, elevii (cu vârste cuprinse între 7 și 19 ani) expuși riscului de abandon școlar (grupul-țintă) sunt identificați în funcție de următoarele criterii: 

  1. Participarea la ore. Factori predictivi: (a) participarea redusă; (b) participarea sezonieră
  2. Experiența legată de școală și performanțele la învățătură. Factori predictivi: (a) rezultate slabe la școală; (b) repetarea clasei/înscrierea târzie; (c) transferuri școlare multiple
  3. Comportamentul. Factor predictiv: (a) comportament inadecvat, comportament agresiv
  4. Implicarea părinților. Factori predictivi: (a) lipsa sprijinului familiei; (b) lipsa implicării familiei în raporturile cu instituția
  5. Implicarea elevului. Factori predictivi: (a) lipsa implicării sociale în cadrul școlii; (b) lipsa implicării în procesul de învățământ în cadrul școlii; (c) abandon școlar în antecedente
  6. Factori de vulnerabilitate la nivel individual și social. Factori predictivi: (a) lipsa fluenței în limba sârbă și proveniența dintr-un context de migrație; (b) mobilitate crescută a familiei; (c) schimbarea bruscă a situației familiale; (d) dificultăți economice; (e) lipsa sprijinului financiar pentru școlarizare (de exemplu pentru rechizite, transport etc.); (f) consumul de substanțe interzise, de către copil sau de membrii familiei; (g) istoric familial de părăsire timpurie a școlii (în special frații); (h) elevul este victima comportamentului agresiv și a violenței; (i) elevul este afectat de discriminare sau de segregare (copii cu nevoi educaționale speciale, membri ai minorităților etnice etc.); (j) integrarea sau reintegrarea într-o instituție după o spitalizare pe termen lung sau plasarea într-o instituție de îngrijire de tip rezidențial (copii cu nevoi speciale sau tineri delincvenți); (k) copii aflați în conflict cu legea; (l) domiciliul departe de școală și/sau frecventarea unor clase separate.
Tip
Practică (indirect evidence)
Ţara
SERBIA
Limba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Nivel de învăţământ
Primar; Secundar
Nivelul intervenţiei
Universal; Țintit
Intensitatea intervenţiei
Permanentă
Sursă de finanţare
Finanțare privată; Guvernul național

Această resursă face parte din următoarele domenii/subdomenii :