GRUPURILE INTERACTIVE DIN CADRUL PROIECTULUI INCLUD-ED

Grupurile interactive reprezintă una dintre acțiunile educaționale reușite (AER) identificate în proiectul de cercetare INCLUD-ED. Proiectul a analizat strategiile educaționale care contribuie la depășirea inegalităților și la promovarea coeziunii sociale și pe cele care generează excluziune socială, axându-se în special pe grupurile vulnerabile și marginalizate. Pentru a îmbunătăți educația copiilor și a tinerilor în diferite contexte sunt utilizate grupuri interactive. Acestea constau în gruparea elevilor dintr-o clasă în mici grupuri eterogene, fiecare grup fiind susținut de un adult. Fiecare dintre aceste grupuri este organizat în jurul a patru sau cinci elevi, într-un mod eterogen din punctul de vedere al nivelului abilităților, al genului, culturii, limbii și etniei. Acest exemplu oferă un mod de a înțelege grupurile interactive și rezultatele lor practice.

Grupurile interactive (GI) reprezintă una dintre acțiunile educaționale reușite (AER) identificate în proiectul de cercetare INCLUD-ED: Strategii de incluziune și coeziune socială în Europa în domeniul educației (Comisia Europeană, Al șaselea program-cadru, 2006-2011). În cadrul INCLUD-ED, au fost analizate strategiile educaționale care contribuie la depășirea inegalităților și la promovarea coeziunii sociale, precum și cele care generează excluziune socială, cu accent special pe grupurile vulnerabile și marginalizate. Acțiunile educaționale reușite care sprijină educația elevilor expuși riscului au componente universale care s-au dovedit a fi transferabile în contexte foarte diverse, ducând la reușite educaționale. Grupurile interactive (GI) sunt folosite pentru a îmbunătăți educația copiilor și a tinerilor în diferite contexte în întreaga lume.

Cadrul teoretic care stă la baza GI se îndepărtează de vasta literatură științifică în care se menționează impactul negativ al formării grupurilor în funcție de abilități asupra rezultatelor la învățătură ale elevilor, asupra așteptărilor și a stimei de sine a acestora, a posibilității lor de a învăța de la colegi și de a trece la grupuri cu abilități mai dezvoltate, în special pentru elevii vulnerabili, precum și nevoia de a înmulți și a diversifica interacțiunile la care sunt expuși elevii. Printr-o abordare a învățării prin dialog, în conformitate cu metodologii remarcabile folosite în științele învățării, GI implică și promovează interacțiunile între toți elevii, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ. Teoria învățării prin dialog susține că elevii ajung la o înțelegere aprofundată a cunoștințelor despre materia în cauză și se implică în procese de transformare personală și socială prin dialoguri egalitare, care recunosc și se folosesc de inteligența culturală a fiecărei persoane, caută să transforme, consolidează dimensiunea instrumentală a dialogului, se bazează pe valoarea solidarității, acționează ca surse de creare a sensului și se bazează pe valoarea egală a originilor diferite, promovând acest aspect. Astfel, prin folosirea grupurilor interactive, se realizează participarea tuturor celor care influențează direct sau indirect procesele de învățare și dezvoltare a elevilor, cum ar fi profesorii, rudele, prietenii, vecinii, membrii asociațiilor și ai organizațiilor de vecinătate și voluntarii locali.

GI pot fi utilizate ca o practică independentă, dar sunt, de asemenea, puse în aplicare în școli sub formă de comunități de învățare, împreună cu alte AER, cum ar fi reuniunile literare dialogice și educația în cadrul familiei. Comunitățile de învățare constituie un proiect bazat pe intervenția la nivelul întregii școli, pentru rezolvarea problemei părăsirii timpurii a școlii și în vederea îmbunătățirii performanțelor școlare și a coeziunii sociale. Ca urmare a îmbunătățirilor realizate în aceste școli, Comisia Europeană și Consiliul Europei au recomandat ca școlile să fie considerate drept comunități de învățare, destinate reducerii fenomenului de părăsire timpurie a școlii și îmbunătățirii rezultatelor la învățătură.

Tip
Practică
Ţara
ALBANIA; AUSTRIA; BELGIA; BULGARIA; CEHIA; CIPRU; CROAŢIA; DANEMARCA; ESTONIA; FINLANDA; FRANŢA; GERMANIA; GRECIA; IRLANDA; ISLANDA; ITALIA; LETONIA; LITUANIA; LUXEMBURG; Macedonia de Nord; MALTA; NORVEGIA; OLANDA; POLONIA; PORTUGALIA; REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD; ROMÂNIA; SERBIA; SLOVACIA; SLOVENIA; SPANIA; SUEDIA; TURCIA; UNGARIA
Limba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Nivel de învăţământ
Preșcolar; Primar; Secundar
Nivelul intervenţiei
Universal; Țintit
Intensitatea intervenţiei
Permanentă
Sursă de finanţare
Finanțare europeană

I've worked using Interactive Groups for 2 years now and I can say that they really work! Students are happier to come to the class and the love doing activities with their parents or members of the educational community. I've used them in Spanish, Maths and English lessons.

Traducere (Exclusiv pentru utilizatori înscrişi)

European Toolkit for Schools Promoting inclusive education and tackling early school leaving

Traducere (Exclusiv pentru utilizatori înscrişi)