Home School Community Liaison Scheme

„Din experiența Irlandei reiese clar că inițiativele educaționale derulate în școli pot crește nivelul de educație al adulților implicați și pot avea drept rezultat un sentiment general de emancipare în cadrul comunității locale. Implicarea părinților, în special în zonele defavorizate din punct de vedere socio-economic, nu numai că aduce beneficii copiilor și școlii, ci este un aspect esențial al învățării pe tot parcursul vieții” (Parents as Partners in Schooling, OCDE 1997)

Sistemul HSCL (Home School Community Liaison – Legătura între casă, școală și comunitate) reprezintă o strategie de prevenire care se adresează elevilor expuși riscului de a nu-și atinge potențialul în cadrul sistemului de învățământ din cauza unor circumstanțe din mediul extrașcolar, care tind să le afecteze performanțele școlare și continuarea studiilor. Sistemul se axează în mod direct pe adulții importanți din viața copiilor, pentru ca aceștia să fie cât mai în măsură să sprijine frecventarea cursurilor de către copii, participarea lor la ore și rămânerea lor în cadrul sistemului de învățământ. Sistemul urmărește să promoveze parteneriatul între familii și școli, să îi apropie pe părinți de procesul de învățare pe care îl parcurg copiii lor și să consolideze capacitățile părinților, astfel încât aceștia să își poată sprijini copiii și să contribuie la reușita lor în sistemul de învățământ.

Coordonatorii HSCL sunt cadre didactice care beneficiază de 4 zile de pregătire introductivă la momentul numirii pe postul din cadrul programului; în timpul sesiunilor de pregătire se explică și se detaliază sub toate aspectele fenomenul defavorizării în educație; de asemenea, se prezintă criterii clare pentru direcționarea sprijinului. În plus, echipa de conducere de nivel superior, Tusla, ține legătura în mod direct cu școlile și cu grupurile din clusterul HSCL pentru a se asigura că există coerență în abordare și că este clară importanța urmăririi și a asigurării unor rezultate educaționale vizibile în urma inițiativelor întreprinse în cadrul misiunii HSCL. Coordonatorul HSCL și școala selectează și derulează împreună inițiativele despre care consideră de comun acord că sunt cele mai potrivite pentru o anumită școală sau pentru o anumită zonă.

Toți coordonatorii și practicienii HSCL beneficiază permanent de dezvoltare profesională continuă (DPC), astfel încât să realizeze module de bună practică de înaltă calitate, atât la nivel național, cât și la nivel local. În calitate de membri ai personalului didactic, coordonatorii HSCL sunt instruiți și cu privire la protecția copilului, la nevoile educaționale speciale etc. Coordonatorii HSCL trebuie să urmeze și o formă de DPC legată de materiile lor de predare, astfel încât să poată reveni la clasă în mod eficient după cinci ani de ocupare a postului. În plus, este în curs de desfășurare un proces de evaluare bazat pe indicatori de performanță, cu scopul clarificării unor responsabilități, rezultate și ținte corespunzătoare, care să ilustreze atât caracterul cantitativ, cât și pe cel calitativ al sistemului HSCL.

În privința depistării copiilor mici aflați în situație de risc, este esențial ca personalul didactic să primească sprijin și instruire în materie de recunoaștere a indiciilor și să arate o conștientizare puternică în acest sens. În consultare cu conducerea școlii, sunt identificați copiii expuși riscului de părăsire timpurie a școlii, luându-se în considerare factori precum cei enumerați mai jos:

  • contextul socio-economic
  • antecedente de părăsire timpurie a școlii în familie
  • familie monoparentală
  • familie de travellers[1]
  • număr mare de absențe

Copiii aflați pe listă sunt urmăriți în permanență, iar pe măsură ce apar probleme pe parcursul anului sunt adăugați și alți copii. Coordonatorii HSCL sunt profesori calificați și cu experiență, astfel încât sunt foarte în măsură să recunoască indiciile și conștientizează puternic problemele cu care se confruntă copiii defavorizați și familiile acestora din punct de vedere educațional.

 

[1]Travellers din Irlanda sunt o minoritate indigenă care, potrivit dovezilor istorice, face parte din societatea irlandeză de mai multe secole. Ei au în comun o istorie îndelungată, un sistem de valori, obiceiuri lingvistice și tradiții care îi fac să se recunoască și să fie recunoscuți ca grup distinct. Acest stil de viață și această cultură distinctive, bazate pe o tradiție nomadă, îi diferențiază de populația stabilă.” (Extras din „Report and Recommendations for a Traveller Education Strategy”, publicat în 2006).

Tip
Practică
Ţara
IRLANDA
Limba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Nivel de învăţământ
Primar; Secundar
Nivelul intervenţiei
Individual; Țintit
Intensitatea intervenţiei
Permanentă
Sursă de finanţare
Guvernul național