Reducerea abandonului școlar cu ajutorul întreprinderilor de probă (RUSESL)

Principalul obiectiv al proiectului RUSESL este de a preveni abandonul școlar în cazul elevilor din anii terminali ai ciclului secundar. Acest grup țintă este adesea ignorat, având în vedere că definiția legală a abandonului școlar se referă la fenomenul de nefrecventare a școlii înainte de împlinirea vârstei de 16 ani sau după absolvirea a trei ani de învățământ post-primar.

Proiectul a aplicat metodologia „întreprinderii de probă”. Acest tip de întreprinderi se referă la companiile administrate de cursanți, care simulează operațiunile unei firme adevărate, în cadrul cărora cursanții învață să lucreze în echipă, să-și asume responsabilitatea, să-și dezvolte spiritul de inițiativă și să-și îmbunătățească competențele personale, profesionale și tehnice.

Proiectul cu finanțare Erasmus+ a redactat ghiduri și rapoarte cuprinzătoare (în cinci limbi):

  • Rapoartele naționale conțin informații privind date și statistici aferente fenomenului abandonului școlar și situației inserției profesionale a tinerilor, identificând motivele abandonului școlar și adunând bune practici privind consilierea din școli.
  • Raportul comparativ prezintă o metodologie de intervenție comună, privind implementarea abordării bazate pe întreprinderi de probă în țările partenere, menținând totodată o perspectivă europeană.
  • Ghidul de aplicare prezintă întreaga metodologie de lucru, plecând de la informațiile provenind din alte rapoarte și demersuri de testare, inclusiv din exemple de metode de implementare și evaluare a abordării bazate pe întreprinderi de probă.
Tip
Document (indirect evidence)
Ţara
BULGARIA; GERMANIA; ITALIA; LITUANIA; SPANIA
Limba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Nivel de învăţământ
Secundar
Nivelul intervenţiei
Țintit
Intensitatea intervenţiei
Periodică
Sursă de finanţare
Finanțare europeană