Programul de masterat în „Pedagogia diversității” (Maģistraprogramma Dažādībaspedagoģiskierisinājumi/Educational Treatment of Diversity – ETD)

Programul de masterat în „Pedagogia diversității” (ETD) se adresează absolvenților cu licență în pedagogie și practicienilor în educație [pedagogi și administratori de grădiniță, administratori de școală, administratori în domeniul educației și formării profesionale (EFP), administratori de colegii și universități] care doresc să își îmbunătățească competențele interculturale. Programul își propune să creeze un sistem interdisciplinar de cunoștințe, aptitudini și competențe integrate în domeniul sociopedagogiei, al psihologiei și al pedagogiei speciale în vederea integrării diversității în educație. Programul are două părți principale: Partea A: Module obligatorii (inclusiv teza de masterat/cercetare), care conțin cursuri privind: „Perspectiva comparativă și internațională asupra pedagogiei diversității”, „Pedagogia nevoilor speciale asociate diversității culturale”, „Management și programe în pedagogia diversității” etc.; Partea B: Cursuri opționale, printre care „Metodologia de cercetare în pedagogia diversității” și „Integrarea la locul de muncă și readaptarea persoanelor cu nevoi speciale diverse”. Procesul de învățământ este organizat sub forma unor cursuri la distanță, care includ întâlniri săptămânale cu profesorii, în persoană sau pe Skype.

Tip
Practică
Ţara
LETONIA
Limba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Nivel de învăţământ
Preșcolar; Primar; Secundar
Nivelul intervenţiei
Țintit
Intensitatea intervenţiei
Permanentă
Sursă de finanţare
Finațare locală; Guvernul național