Elevii, calculatoarele și învățarea

„Students, Computers and Learning: Making the Connection” („Elevii, calculatoarele și învățarea: realizarea conexiunii”) analizează maniera în care sistemele de învățământ și școlile integrează TIC în activitățile de învățare ale elevilor.

Raportul evidențiază importanța stimulării capacității elevilor de a naviga prin texte digitale. De asemenea, analizează raportul dintre gradul de acces la calculatoare în școli, gradul de utilizare a calculatoarelor în clase și performanțele obținute la evaluarea PISA. Așa cum subliniază raportul, toți elevii trebuie echipați, în primă fază, cu competențe de bază în domeniile scris-citit și calcul numeric, astfel încât să poată participa plenar la societățile digitizate, hiper-conectate ale secolului al XXI-lea.

  • Publicat de OCDE
  • Anul: 2015
  • Disponibil în engleză
  • Adresa online: Dați clic aici.