Politici şi practici educaţionale de încurajare a toleranţei, respectului pentru diversitate şi responsabilităţii civice la copiii şi tinerii din UE

Tendinţa ascendentă a diversităţii etnice şi religioase din Europa prezintă atât oportunităţi, cât şi provocări pentru factorii de decizie şi societăţile europene în ansamblu. Se preconizează că această diversitate va continua să crească.

În acelaşi timp, studii recente arată că intoleranţa şi excluziunea socială sunt în creştere, iar unele grupuri de migranţi se simt marginalizate. Educaţia joacă un rol esenţial în pregătirea societăţilor pentru a face faţă acestor fenomene. De asemenea, joacă un rol important în socializarea politică a cetăţenilor europeni pe tot parcursul vieţii acestora.

Acest raport independent trece în revistă cele mai pertinente studii europene şi internaţionale pe aceste teme, în scopul de a sintetiza cunoştinţele existente şi a distila lecţiile ce pot fi trase în plan politic pe baza acestor dovezi.

Documentul tratează chestiuni precum „Care sunt oportunităţile şi provocările principale cu care se confruntă sistemele de învăţământ europene în privinţa educaţiei pentru toleranţă, respect pentru diversitate şi cetăţenie activă?”, „În cazul fiecărei direcţii menţionate, ce clarificări aduc studiile europene şi internaţionale, precum şi concluziile acestora, asupra politicilor de implementat?”, „Care politici şi practici educaţionale care dau rezultate optime şi în ce condiţii?”

  • Publicat de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene
  • Anul: 2016
  • Disponibil în engleză
  • Legătura: Clic aici