Dezvoltarea competenţelor elevilor cu ajutorul eTwinning

Publicaţia exemplifică modul în care proiectele eTwinning au contribuit la formarea competenţelor elevilor. Volumul este structurat în jurul cadrului european al celor opt competenţe-cheie: comunicare în limba maternă, comunicarea în limbi străine, competenţa matematică şi competenţe de bază privind ştiinţa şi tehnologia, competenţa digitală, capacitatea de a învăţa procesul de învăţare, competenţe sociale şi civice, simţul iniţiativei şi al antreprenoriatului, conştiinţa şi expresia culturală.