Manualul de sensibilizare și expresie culturală

„Sensibilizarea și expresia culturală” este una dintre cele opt competențe-cheie care formează instrumentul de referință pe care statele membre ale UE trebuie să-l integreze în strategiile și infrastructura aferente învățării pe tot parcursul vieții.

Definiția acestei competențe pleacă de la supoziția că înțelegerea profundă a propriei culturi și sentimentul de identitate pot forma baza unei atitudini deschise față de ceilalți, precum și de respect pentru diversitatea expresiei culturale.

  • Publicat de Uniunea Europeană
  • Anul: 2016
  • Redactat în engleză, letonă, portugheză
  • Disponibil online: aici
  • Publicații conexe:
    • Anexa (studii de caz, disponibile în engleză și portugheză)
    • Documentul de sinteză (disponibil în engleză, olandeză, finlandeză, franceză, germană, machiară, letonă, portugheză și slovenă)