Politica de confidențialitate

Comisia Europeană, Direcția Generală pentru Educație, Tineret, Sport și Cultură („DG EAC”), Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură („EACEA”) și EUN Partnership („EUN”), în calitate de furnizor de servicii al EACEA, se angajează să vă protejeze datele cu caracter personal.

Platforma School Education Gateway colectează şi prelucrează date personale în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 privind protecția datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii[i] („Regulamentul privind protecția datelor”). Toate datele sunt colectate într-o bază de date găzduită de servere din Uniunea Europeană.

Prețuim foarte mult încrederea dumneavoastră, de aceea dorim să ne asigurăm că înțelegeți politicile și practicile noastre în privința protecției datelor dumneavoastră pe platforma School Education Gateway.

1. Cine este responsabil cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (operatorul de date)?

Operatorul de date este Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură.

Persoana responsabilă cu operațiunile de procesare este:

Șeful unității A6 a EACEA
Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură
Avenue du Bourget 1, BE-1049, Bruxelles
E-mail: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

2. Ce date cu caracter personal sunt prelucrate și în ce mod?

A. Profilul utilizatorului: informații personale și despre organizație

Următoarele date personale sunt prelucrate în cadrul School Education Gateway atunci când un utilizator își creează un cont pe platformă.

În funcție de preferințe, membrii pot fi în egală măsură afiliați la una sau mai multe organizații.

Următorul tabel indică datele cu caracter obligatoriu și opțional solicitate persoanelor și organizațiilor la înscrierea pe School Education Gateway.

Informații personale Informații despre organizație
Obligatorii Prenume
Nume de familie
E-mail
Tip utilizator
Țară
Denumire organizație
Adresă
Localitate
Cod poștal
Țară
Regiune
Tip
PIC (Cod de identificare participant)
Persoană de contact (adresa profilul unui utilizator existent)
Opționale Imagine Descriere
Adresă URL site
Adresă URL Facebook
Adresă URL Twitter
Adresă URL LinkedIn
Adresă URL imagine

B. Informații aferente participării la cursuri online

School Education Gateway oferă utilizatorilor ocazia de a participa la cursuri online prin intermediul secțiunii Teacher Academy. Înscrierea la un curs online presupune crearea unui cont de utilizator pe School Education Gateway (vezi mai sus), însă nu sunt necesare informații personale suplimentare.

În contextul unui curs online, pot fi colectate următoarele date, care pot cuprinde și informații de identificare a persoanelor:

 • conținut generat de elevi, cum ar fi temele încărcate pe platformă, temele evaluate de colegi și feedbackul elevului evaluator;
 • datele aferente cursului, ca, spre exemplu, răspunsurile elevilor la chestionare, mesajele de pe forumuri și sondajele;
 • informații de tipul comentariilor, fotografiilor, videoclipurilor și altor resurse, publicate pe forumuri publice (sau instrumente de comunicare similare, aparținând terților, precum Padlet sau Tricider). Aceste forumuri pot aparține platformei, pot fi găzduite de platformă sau pot fi accesate de pe platformă.
 • Utilizarea instrumentelor externe, aparținând terților, este opțională în cadrul cursurilor online. Aceste instrumente sunt gestionate de site-uri terțe, care au propriile politici de confidențialitate. În urma înscrierii pe aceste site-uri, participanții își exprimă acordul ca datele lor cu caracter personal să fie prelucrate de acești terți (în calitate de operatori de date). Pentru mai multe informații, vă recomandăm să consultați politicile de confidențialitate ale respectivelor site-uri.

Orice informație publicată în forumuri și alte instrumente de discuții vor fi vizibile, pe platformă, celorlalți participanți la cursul online și, în unele cazuri, în afara platformei. Recomandăm participanților să fie foarte atenți când publică informații personale sau sensibile și să se asigure că dețin permisiunile relevante pentru a publica resurse precum imagini etc.

C. Informații de la site-uri sau servicii terțe

School Education Gateway poate primi informații de identificare a persoanelor atunci când utilizatorii accesează sau se autentifică pe un site terț care afișează informații pe platformă, ca, de exemplu, Facebook, Twitter sau Padlet. Aceste informații pot cuprinde text și/sau imagini provenind de pe site-ul terț.

De asemenea, School Education Gateway primește informații care permit identificarea persoanelor (adică numele utilizatorului, ID-ul unic al utilizatorului pe site-ul terț și adresa de e-mail a utilizatorului) din partea unui site terț dacă utilizatori se autentifică folosind mecanismul de autorizare al site-ului terț: Facebook, Twitter, Google sau LinkedIn.

Site-urile terțe care oferă instrumente și servicii circumscrise cursului online, precum chestionare online, mecanisme de notare sau funcții specifice rețelelor sociale, pot, de asemenea, să colecteze informații care permit identificarea persoanelor privind modul în care persoanele utilizează site-ul partener în timp ce desfășoară activitățile specifice cursului online. Site-urile terțe pot transmite respectivele date către School Education Gateway, cu scopul de a îmbunătăți serviciile School Education Gateway, serviciile site-ului terț și experiența profesională a respectivelor persoane. Aceste date cuprind informații precum perioada de timp petrecută pe site-ul partener și paginile vizualizate. Utilizarea respectivelor instrumente are un caracter opțional în cadrul cursurilor online.

D. Alte date

Utilizatorii pot opta să publice comentarii pe marginea articolelor publicate pe platformă. De asemenea, pot opta să publice comentarii, recenzii sau anunțuri publice în secțiunea instrumentelor Erasmus+ (catalogul de cursuri, oportunitățile de mobilitate și parteneriatele strategice), caz în care se aplică următorii Termeni și condiții. În toate aceste cazuri, membrii pot trimite informații în scopul publicării comentariilor, recenziilor sau anunțurilor lor.

Utilizatorii trebuie să știe că administratorii le pot accesa mesajele și notificările de pe platformă, în scopul derulării activităților de depanare a erorilor.

Utilizatorii au, de asemenea, posibilitatea să participe la sondaje sau seminarii online sau să se aboneze la liste de corespondențe specializate. În aceste cazuri, utilizatorii pun la dispoziția organizatorilor informații în scopul participării la respectivele inițiative.

Vor fi colectate informații precum adresa IP a utilizatorului, furnizorul de servicii de Internet (ISP), browser-ul web, sistemul de operare, reperele orare aproximative de utilizare, site-ul accesat anterior, interacțiunile utilizatorilor cu funcțiile sistemelor și orice date similare transferate între calculatorul utilizatorului și serverele platformei School Education Gateway. Aceste informații nu vor fi corelate cu anumite conturi de utilizator, cu excepția cazului în care se impune monitorizarea activității unui anume utilizator, care se presupune că ar fi încălcat termenii și condițiile.

În sfârșit, la intervale regulate, vor fi colectate date statistice agregate. Acestea includ, printre altele, numărul de utilizatori dintr-o perioadă anume de timp, cursurile alese de utilizatori și gradul de utilizare a contului.

3. În ce scop prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Prelucrarea datelor este necesară pentru a:

 • permite membrilor să folosească serviciile platformei:
  • să publice comentarii, recenzii și anunțuri;
  • să folosească diverse funcții oferite de platformă, precum preferințe sau căutări salvate;
  • să îmbogățească profilul utilizatorilor.
 • putea gestiona solicitările către departamentul de asistență, sugestiile de conținut, articolele semnalate etc.;
 • permite utilizatorilor înscriși pe School Education Gateway să comunice și să colaboreze în spiritul încrederii și respectului reciproc;
 • permite și facilita activitățile de cercetare și monitorizare;
 • elabora obiective de popularizare și comunicare în cadrul platformei School Education Gateway și a serviciilor sale;
 • trimite utilizatorilor informații relevante și actualizate (de ex., buletine informative către furnizorii de cursuri) legate de School Education Gateway și de a-i informa pe utilizatori despre alte activități conexe, din cadrul inițiativelor Comisiei Europene, față de care ar putea manifesta interes;
 • facilita administrarea și implementarea cursului online:
  • monitorizând prezența la cursurile de formare, progresul și finalizarea modulelor de către utilizatori;
  • făcând schimb de informații care permit identificarea persoanelor și de rezultate obținute la un anumit curs online cu instructorii sau moderatorii care predau cursul sau fac parte din echipa de coordonare a cursului;
  • permițând utilizatorilor să contribuie la cursurile online (grație evaluărilor, comentariilor, semnelor de carte, etichetelor, completării de chestionare, participării la forumuri și alte instrumente de comunicare și încărcării propriilor resurse);
  • prezentând și sintetizând rezultatele cursului;
  • reutilizând și raportându-se la mesajele din forumuri și instrumentele de comunicare în versiunile curente și viitoare ale cursurilor și materialelor de promovare a cursurilor, pentru a îmbunătăți oferta de cursuri viitoare;
  • organizând utilizatorii în grupuri sau activități tematice.
 • facilita și îmbunătăți experiența utilizatorilor în acest proiect, precum și în alte proiecte viitoare elaborate de Comisia Europeană prin intermediul gestionării accesului, monitorizării frecvenței de utilizare, comportamentelor de căutare, preferințelor și setărilor;
 • permite colectarea, categorisirea și sinteza contribuțiilor utilizatorilor din forumuri și alte instrumente de dezbatere;
 • oferi date statistice agregate care includ, printre altele, numărul de utilizatori dintr-o perioadă anume de timp, disciplinele și/sau țările alese de membri și gradul de utilizare a contului.

4. Pe ce bază legală vă prelucrăm datele cu caracter personal?

Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește interesului public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestită instituția sau organul Uniunii (care va fi stabilit în legislația Uniunii) (articolul 5(1)(a) al Regulamentului 2018/1725).

 • „Erasmus+”: Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport, înființat prin Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE (JO L 347 din 20.12.2013, p. 50–73).
 • Decizia de punere în aplicare a Comisiei, din 18 decembrie 2013, de stabilire a „Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură” și de abrogare a Deciziei 2009/336/CE (2013/776/UE): Articolul 3(a).
 • Contractul de servicii 2017-3597, 2017-3598 și 2017-3599 între Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură și EUN Partnership AISBL.

Prelucrarea care nu face obiectul considerentelor legale de mai sus are la bază consimțământul persoanei vizate (articolul 5(1)(d) al Regulamentului 2018/1725).

5. Pe ce perioadă stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele necesare activităților de cercetare și statistică sunt păstrate pe întreaga durată a School Education Gateway, într-o formă agregată, anonimă.

Datele legate de profilul utilizatorilor sunt păstrate timp de maxim trei ani de la data ultimei conectări a utilizatorului. După trei ani de la ultima conectare, profilul utilizatorului profilul utilizatorului va fi inactivat automat, ceea ce înseamnă că nu va mai fi vizibil celorlalți utilizatori. Utilizatorul va primi o notificare în care este înștiințat că profilul său a fost inactivat și că îl va putea reactiva printr-o simplă reconectare în termen de două săptămâni. Dacă utilizatorul nu se conectează în două săptămâni, profilul va fi dezactivat permanent. Toate informațiile personale sunt apoi anonimizate. Orice date personale inserate de utilizator prin intermediul instrumentelor terțe (de ex., în timpul unui curs online, când folosește un instrument online extern, precum Facebook, Twitter sau Padlet) nu intră în sfera de responsabilitate a operatorului de date și nu sunt, prin urmare, vizate de anonimizare.

Pentru a dezactiva sau șterge un cont, vă rugăm să contactați departamentul de asistență, la adresa: support@schooleducationgateway.eu.

În cazul în care utilizatorii solicită dezactivarea profilului personal sau profilul este dezactivat automat, datele nu vor fi vizibile celorlalți utilizatori ai School Education Gateway. Datele vor fi păstrate într-un format anonim, care nu permite identificarea personală. Utilizatorii cu profil dezactivat care doresc să continue să folosească platforma vor trebui să se înscrie din nou. Datele vor fi folosite exclusiv pentru activități de cercetare și monitorizare, într-o formă agregată, de către EACEA, Comisia Europeană, autoritățile școlare regionale sau naționale, autoritățile responsabile cu punerea în practică a School Education Gateway și alte părți terțe (vezi punctul 3), cu autorizarea operatorului de date.

6. Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și căror părți le sunt dezvăluite?

În scopurile definite mai sus, toate datele pot fi accesate exclusiv de următoarele părți:

 • personalul autorizat al Comisiei Europene, Direcției Generale pentru Educație și Cultură (EAC)
 • personalul autorizat al EACEA
 • personalul autorizat al furnizorului de servicii EUN Partnership.

Unele date trimise de utilizatori vor fi afișate în spațiul public al portalului School Education Gateway. Ca urmare, respectivele date vor fi accesibile pe Internet. În acest caz, utilizatorul are dreptul de a-și șterge datele. Datele care devin publice sunt, cu precădere, următoarele:

Datele organizației sunt vizibile tuturor utilizatorilor de pe pagina organizației:

 • numele, adresa, localitatea, țara, fotografia, adresa URL Facebook, adresa URL Twitter, adresa URL LinkedIn și site-ul
 • persoanele afiliate organizației (prenume, nume, țară, fotografie)
 • anunțuri de cursuri, oportunități de mobilitate și parteneriate strategice publicate de membrii organizației
 • numărul de stele obținut pe baza scorului mediu al cursurilor propuse de organizație (dacă e cazul)
 • lista recenziilor și calificativelor trimise de ceilalți utilizatori ai cursurilor propuse de organizație

Datele utilizatorilor înregistrați:

 • Următoarele date ale utilizatorilor înregistrați sunt vizibile tuturor utilizatorilor doar pe pagina publică a organizației (dacă utilizatorul este afiliat la una sau mai multe organizații): prenumele, numele, țara, fotografia în variantă miniaturală (dacă a fost pusă la dispoziție).
 • Pagina de profil a utilizatorului este accesibilă doar altor utilizatori conectați. Informațiile disponibile sunt: prenume, nume, țară, fotografie, organizație(i), tip utilizator, comentarii realizate de utilizator, articole „preferate” ale utilizatorului și dacă utilizatorul este verificat eTwinning.
 • Orice anunț, comentariu, recenzie și/sau calificativ realizat de un utilizator înregistrat este public, ceea ce înseamnă că este vizibil utilizatorilor care consultă articolul comentat sau evaluat și, de asemenea, poate fi accesat cu ajutorul motoarelor de căutare.
 • Activitatea utilizatorului la cursurile online poate fi consultată doar de către utilizatorii înregistrați care s-au înscris la respectivul curs.

Transferul unor anumite date către terţi (de ex., centre de cercetare şi universităţi) se poate realiza doar cu acceptul operatorului de date, însă doar în format anonim.

Datele personale nu vor fi utilizate niciodată în scopuri de marketing.

7. Cum vă protejăm datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personale colectate și toate informațiile conexe sunt stocate pe servere securizate, aparținând furnizorului de servicii (EUN).

Contractul cu furnizorul de servicii conține o clauză contractuală despre protecția datelor, pentru a garanta prelucrarea datelor dumneavoastră conform legislației în vigoare.

Operațiunile centrelor de calcul ale furnizorului de servicii respectă directivele de securitate ale Comisiei Europene și prevederile stabilite de Direcția de Securitate pentru acest tip de servere și servicii.

8. Ce drepturi aveți în privința datelor dumneavoastră cu caracter personal și cum vi le puteți exercita?

Aveți dreptul:

 • să solicitați accesul la datele dumneavoastră personale pe care le deținem;
 • să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră personale sau să le corectați dumneavoastră în profilul personal;
 • să solicitați, în anumite condiții, ștergerea datelor dumneavoastră personale;
 • să solicitați, în anumite condiții, restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale;
 • să obiectați față de prelucrarea datelor dumneavoastră personale pe considerente legate de situația particulară în care vă aflați;
 • să solicitați transferul datelor dumneavoastră către o altă organizație, într-un format standard prelucrabil electronic folosit în mod frecvent (portabilitatea datelor);
 • să vă retrageți acordul în orice moment.

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal pe considerente legate de situația particulară în care vă aflați, conform prevederilor articolului 23 al Regulamentului 2018/1725.

De asemenea, aveți dreptul de a nu fi supus deciziilor automate (luate exclusiv de mașini) care vă afectează, conform prevederilor legale.

9. Dreptul de a face recurs în caz de conflict pe o problemă legată de datele cu caracter personal

În caz de conflict pe orice problemă legată de protecția datelor cu caracter personal, vă puteți adresa operatorului de date la adresa poștală și electronică menționate mai sus (punctul 1).

De asemenea, puteți lua legătura cu responsabilul cu protecția datelor al EACEA, la următoarea adresă de e-mail: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Puteți depune oricând o plângere pe adresa Autorității Europene pentru Protecția Datelor, la adresa: https://edps.europa.eu/.


[i] Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE, Text cu relevanță pentru SEE, JO L 295, 21.11.2018, p. 39.