Instrumente Erasmus+ - Termeni și condiții

Informațiile prezentate în această secțiune stabilesc limitele în care trebuie să se înscrie anunțurile publicate la rubrica „Instrumente Erasmus+”. Pentru ca școlile și profesorii să se bucure de beneficii substanțiale și de durată, toate entitățile care publică anunțuri trebuie să respecte standardele definite aici și să-și însușească obiectivele și standardele programului Erasmus+.

Acești termeni și condiții vin în completarea Denegării de responsabilitate a site-ului.

De asemenea, vă invităm să citiți Întrebările frecvente și Îndrumătorul.

Denegare de responsabilitate instrumente Erasmus+

Având în vedere că folosiți instrumentele Erasmus+, vă rugăm să citiți aceste informații cu atenție:

 • Instrumentele Erasmus+ sunt oferite în cadrul School Education Gateway, portal înființat de Direcția Generală pentru Educație și Cultură a Uniunii Europene, în colaborare cu Agenția executivă pentru educație, audiovizual și cultură.
 • Cursurile, oportunitățile de mobilitate și solicitările de parteneriate strategice publicate pe site sunt oferite de organizații independente, iar Comisia Europeană nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul, modalitățile de organizare sau gestionare a acestor.
 • Anunțurile nu fac obiectul unei aprobări prealabile din partea Comisiei Europene sau a Agențiilor naționale, însă entitățile care le publică trebuie să se conformeze termenilor și condițiilor enunțate.
 • Alegerea unui curs in situ, oportunități de mobilitate sau oferte de parteneriat strategic din baza de date nu garantează acordarea unei burse Erasmus+.
 • Un curs, o oportunitate de mobilitate sau un parteneriat strategic nu trebuie să figureze pe portalul School Education Gateway pentru a putea fi inclus pe formularul de candidatură Erasmus+.

Termeni și condiții de bază

 • Instrumentele Erasmus+ pot fi folosite cu titlu gratuit atât de organizațiile care publică anunțuri, cât și de persoanele care caută anunțuri ce corespund propriilor criterii.
 • Oricine poate publica un curs in situ, o oportunitate de mobilitate sau o solicitare de parteneriat strategic. Singura cerință de ordin tehnic pentru publicarea unui anunț este de a avea un cont de utilizator asociat unei organizații. Odată contul creat, utilizatorii pot publica anunțuri în orice secțiune.
 • Pentru a putea accesa anumite funcții ale site-ului School Education Gateway, precum și instrumentele Erasmus+, trebuie să vă creați un cont, devenind astfel membru.
 • Se fac eforturi susținute pentru a asigura o funcționare fără incidente a site-ului. Cu toate acestea, School Education Gateway nu își asumă nicio responsabilitate și nu va putea fi tras la răspundere pentru indisponibilitatea temporară a site-ului cauzată de probleme tehnice care nu țin de competența noastră.
 • School Education Gateway nu își asumă nicio responsabilitate pentru evaluările și comentariile făcute pe marginea conținutului.
 • School Education Gateway își rezervă dreptul de a modifica site-ul sau instrumentele Erasmus+, sau de a modifica acești termeni, în orice moment, fără înștiințare prealabilă.

Politica de utilizare acceptabilă

Dacă intenționați să publicați conținut prin intermediul instrumentelor Erasmus+, vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații:

 • Ofertanții au responsabilitatea de a oferi informații corecte și relevante în anunțurile lor, inclusiv de a le actualiza când se impune.
 • Ofertanții vor lua măsuri pentru a asigura conținutului publicat pe platformă un caracter exact (în cazul datelor) și sincer (în cazul opiniilor).
 • Este interzisă publicarea sau trimiterea de materiale, imagini, videoclipuri sau alte contribuții pe această platformă pentru care autorii nu au permisiunea de a le folosi.
 • Este interzis să vă asumați identitatea unei alte persoane sau entități, să faceți declarații false în numele acestora sau să le reprezentați necorespunzător.
 • Este interzisă manipularea anunțurilor și a oricăror părți ale acestora (titluri, descriere, metadate, date de desfășurare, informații de contact) sub orice formă care ar putea induce în eroare cititorii sau le-ar putea ascunde informații relevante, inclusiv furnizarea de informații false sau distorsionate pentru a mări gradul de vizibilitate a rezultatelor căutării sau publicarea/oferirea de recenzii sau evaluări false.

Încălcarea termenilor și condițiilor

Nerespectarea acestei politici de utilizare acceptabilă constituie o încălcare flagrantă a termenilor și condițiilor pe baza cărora utilizatorii au dreptul de a folosi platforma, putând atrage după sine luarea uneia sau a mai multor dintre măsurile următoare, în orice moment, fără o înștiințare prealabilă:

 • retragerea imediată, temporară sau permanentă, a dreptului de a folosi site-ul nostru;
 • eliminarea imediată, temporară sau permanentă, a oricărui mesaj sau material încărcat pe site-ul nostru, care este considerat inexact, inadecvat sau irelevant pentru obiectivele și publicul-țintă ale site-ului;
 • eliminarea imediată, temporară sau permanentă, la propria noastră latitudine, a oricăror evaluări/comentarii publicate de utilizatori, precum și a răspunsurilor la acestea, în cazul în care sunt considerate abuzive sau par să fie false sau copiate.
 • sancționarea cu avertisment.

Decizia privind măsurile ce se impun ca urmare a încălcării acestor termeni și condiții va avea la bază gradul de gravitate al încălcării și istoricul utilizatorului pe platformă. Concret, decizia privind retragerea permanentă a dreptului de utilizare a platformei va fi justificată doar dacă utilizatorul în cauză a fost deja avertizat, cu ocazia unei încălcări anterioare a termenilor și condițiilor prezente, că drepturile sale vor putea fi retrase permanent în cazul unei recidive.

În cazul eliminării vreunui mesaj de-al dumneavoastră, indiferent de formatul acestuia, al retragerii dreptului de a folosi site-ul nostru sau a refuzului de a vi se acorda accesul la acest site sau la oricare dintre instrumentele Erasmus+, aveți dreptul să aflați motivele care au stat la baza deciziei. Respectiva solicitare va fi trimisă pe adresa support@schooleducationgateway.eu. Orice solicitare considerată abuzivă, cu precădere din cauza caracterului său repetitiv, nu va primi răspuns pe fond. În astfel de cazuri, veți fi informat(ă) că solicitarea a fost considerată abuzivă, după care nu veți mai primi niciun răspuns.

Dacă aveți observații privind decizia de retragere a dreptului de a folosi platforma, le puteți trimite pe adresa EAC-SEG@ec.europa.eu, în termen de două săptămâni de la luarea deciziei.


Termeni și condiții specifici

Catalogul de cursuri

 • Catalogul de cursuri este destinat publicării de anunțuri de cursuri eligibile ca activitate de mobilitate a personalului beneficiind de finanțare Erasmus+ (Acțiunea-cheie 1: Proiect de mobilitate a personalului din învățământul preuniversitar).
 • Pentru mai multe informații despre termenele-limită de depunere a cererilor, condiții și proceduri, vizitați site-ul Erasmus+.
 • Dacă sunteți organizator de cursuri, vă rugăm să consultați „Cerințele pentru publicarea de cursuri in situ în Catalogul de cursuri”, din josul paginii.
 • Vă rugăm să rețineți că, deocamdată, doar administratorii School Education Gateway pot publica cursuri online noi în Catalogul de cursuri.

Oportunități de mobilitate

 • Baza de date este destinată publicării de anunțuri despre oportunități de mobilitate a cadrelor didactice (practică pedagogică, perioade de observare sau stagii de predare) într-o școală sau altă organizație din străinătate.
 • Costurile activității de mobilitate pot fi asigurate printr-o finanțare Erasmus+, în cadrul planului de dezvoltare europeană al școlii (vezi Acțiunea-cheie 1: proiect de mobilitate pentru personalul din învățământul preuniversitar).
 • Mai multe informații despre termenele-limită, condițiile și procedurile de depunere a formularelor de candidatură se găsesc pe site-ul Erasmus+.

Parteneriate strategice

 • Baza de date este destinată publicării de idei de proiecte și anunțuri privind căutarea de parteneri, demersuri eligibile pentru finanțare europeană sub forma unor parteneriate strategice în sectorul educației preuniversitare:
  • parteneriate strategice care promovează inovația
  • parteneriate strategice care promovează schimbul de bune practici
 • Mai multe informații despre termenele-limită, condițiile și procedurile de depunere a formularelor de candidatură se găsesc pe site-ul Erasmus+.

Cerințe pentru publicarea de cursuri in situ în Catalogul de cursuri

Acest document definește cerințele pe care trebuie să le respecte cursurile de formare a cadrelor didactice, raportat la Erasmus+. Pentru ca școlile și profesorii să se bucure de beneficii substanțiale și de durată, ofertanții de cursuri trebuie să respecte aceste cerințe și să-și însușească obiectivele și standardele programului Erasmus+. Aceste cerințe vin și în ajutorul școlilor care caută cursuri adecvate.

1. Conformitate cu definiția mobilității de studiu a personalului din învățământul școlar, definiție prevăzută în ghidul programului

Cursurile trebuie proiectate și organizate conform regulilor și obiectivelor enunțate în Ghidul programului Erasmus+ pentru Acțiunea-cheie 1: mobilitate a personalului din învățământul școlar. Regulile definesc cerințele în materie de conținut, loc de desfășurare și durată a cursului. Informații suplimentare găsiți în Ghidul programului.

2. Asigurarea unei dimensiuni europene

Cursul trebuie să asigure o dimensiune europeană, atât în privința conținutului, cât și a structurii cursului. Dimensiunea europeană se poate concretiza în mai multe modalități, cum ar fi diversificarea profilului participanților, crearea unor grupuri multiculturale și alegerea unui loc adecvat de desfășurare a cursului.

Participarea profesorilor la cursuri trebuie să fie catalizatorul unei mai bune percepții și reflecții la prioritățile europene, la nivelul școlii din care provin, precum și al unei implementări semnificative a acestor priorități la nivelul întregii școli. De asemenea, trebuie să reprezinte o ocazie de a întâlni profesori a) din alte țări europene, b) care lucrează în același ciclu de învățământ (preșcolar, primar, secundar), cu care să poată demara noi proiecte internaționale.

Orice curs european este, în același timp, un seminar de contact, ocazie cu care participanții pot începe alte proiecte europene. Ofertanții vor face astfel demersuri de a prezenta cursanților platforma „eTwinning”, pentru a le oferi acestora, cât și școlilor din care provin ocazia de a stabili noi contacte, de a comunica și participa la evenimente de formare și proiecte de colaborare după terminarea cursului. Mai multe informații găsiți aici.

3. Satisfacerea nevoilor profesionale ale școlilor și profesorilor grație unor cursuri de înaltă calitate

Un curs care are loc în străinătate trebuie să ofere noi perspective școlii fiecărui participant, la nivel local, conform nevoilor și strategiilor definite în planul de dezvoltare europeană. În plus, structura cursului trebuie să reflecte nevoile curente de dezvoltare profesională ale profesorilor, identificate cu ajutorul planului de dezvoltare europeană, chestionarelor și altor surse relevante. Cursurile trebuie susținute de coordonatori experimentați, care cunosc diverse sisteme de învățământ, și trebuie să fie suficient de flexibile încât să poată fi adaptate la nevoile fiecărui grup de participanți.

Un curs de înaltă calitate trebuie:

 • să fie atât atractiv, cât și interactiv, facilitând un dialog fructuos între participanți;
 • să se axeze pe formarea competențelor profesionale ale profesorilor;
 • să asigure un echilibru între partea teoretică și practică a strategiilor;
 • să selecteze activități adecvate duratei și obiectivelor cursului;
 • să folosească o gamă de metode de prezentare a conținutului cursului, astfel încât să-i angreneze pe participanți și să-i motiveze să inoveze în activitatea lor didactică viitoare;
 • să demonstreze flexibilitate, astfel încât să adapteze cursul la nevoile participanților (de ex., lingvistic, nivel de competență, experiență anterioară);
 • să ofere participanților o gamă variată de metode de diseminare și reflecție asupra învățării.

Entitățile care oferă cursuri prin intermediul catalogului trebuie să garanteze că acestea se vor desfășura conform obiectivelor propuse. Ofertanții trebuie să ofere un volum optim de informații în prezentarea cursului, precum și un proces de înscriere simplu și accesibil.

Cursurile trebuie să ofere profesorilor certificate, care să menționeze perioada de desfășurare, conținutul și rezultatele cursului. Certificatele vor fi semnate de organizatorul cursului și vor fi structurate astfel încât să constituie o dovadă de perfecționare a cadrului didactic respectiv. O sugestie de model este documentul de mobilitate Europass.

4. Alte prevederi

Organizatorii de cursuri trebuie să ia măsuri ca spațiile de studiu, de cazare și răcoritoarele să fie de înaltă calitate. De asemenea, trebuie să asigure condiții și participanților cu nevoi speciale.

5. Asigurarea unui impact pe termen lung

Ofertanții trebuie să organizeze cursuri care asigură fiecărui profesor următoarele rezultate:

 • stabilire de contacte: comunicare ulterioară cu alți participanți la curs și colegi din școală (de ex., prin intermediul eTwinning sau al altor spații de colaborare tematice);
 • transferul cunoștințelor și competențelor dobândite în propria activitate didactică (succesul acestui demers depinde atât de școli, cât și de organizatorii cursului);
 • impact asupra școlii din care provin, printr-o implicare activă în planificarea strategică aferentă planului de dezvoltare europeană al școlii.

6. Evaluare, cu scopul de a dezvolta cursul pe baza feedbackului obținut

Orice curs trebuie să aibă prevăzut în structura sa un instrument de evaluare. Ofertanții trebuie să ia măsurile ce se impun în urma feedbackului privind calitatea cursurilor oferite.