Instrumente Erasmus+ - Termeni și condiții

Informațiile prezentate în această secțiune stabilesc limitele în care trebuie să se înscrie anunțurile publicate la rubrica „Instrumente Erasmus+”. Pentru ca școlile și profesorii să se bucure de beneficii substanțiale și de durată, toate entitățile care publică anunțuri trebuie să respecte standardele definite aici și să-și însușească obiectivele și standardele programului Erasmus+.

Acești termeni și condiții vin în completarea Denegării de responsabilitate a site-ului.

De asemenea, vă invităm să citiți Întrebările frecvente și Îndrumătorul.

Denegare de responsabilitate instrumente Erasmus+

Având în vedere că folosiți instrumentele Erasmus+, vă rugăm să citiți aceste informații cu atenție:

 • Instrumentele Erasmus+ sunt oferite în cadrul School Education Gateway, portal înființat de Direcția Generală pentru Educație și Cultură a Uniunii Europene, în colaborare cu Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură.
 • Cursurile, oportunitățile de mobilitate și solicitările de parteneriate strategice publicate pe site sunt oferite de organizații independente, iar Comisia Europeană nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul, modalitățile de organizare sau gestionare a acestor.
 • Anunțurile nu fac obiectul unei aprobări prealabile din partea Comisiei Europene sau a Agențiilor naționale, însă entitățile care le publică trebuie să se conformeze termenilor și condițiilor enunțate.
 • Alegerea unui curs in situ, oportunități de mobilitate sau oferte de parteneriat strategic din baza de date nu garantează acordarea unei burse Erasmus+.
 • Un curs, o oportunitate de mobilitate sau un parteneriat strategic nu trebuie să figureze pe portalul School Education Gateway pentru a putea fi inclus pe formularul de candidatură Erasmus+.

Termeni și condiții de bază

 • Instrumentele Erasmus+ pot fi folosite cu titlu gratuit atât de organizațiile care publică anunțuri, cât și de persoanele care caută anunțuri ce corespund propriilor criterii.
 • Oricine poate publica un curs in situ, o oportunitate de mobilitate sau o solicitare de parteneriat strategic. Singura cerință de ordin tehnic pentru publicarea unui anunț este de a avea un cont de utilizator asociat unei organizații. Odată contul creat, utilizatorii pot publica anunțuri în orice secțiune.
 • Pentru a putea accesa anumite funcții ale site-ului School Education Gateway, precum și instrumentele Erasmus+, trebuie să vă creați un cont, devenind astfel membru.
 • Se fac eforturi susținute pentru a asigura o funcționare fără incidente a site-ului. Cu toate acestea, School Education Gateway nu își asumă nicio responsabilitate și nu va putea fi tras la răspundere pentru indisponibilitatea temporară a site-ului cauzată de probleme tehnice care nu țin de competența noastră.
 • School Education Gateway nu își asumă nicio responsabilitate pentru evaluările și comentariile făcute pe marginea conținutului.
 • School Education Gateway își rezervă dreptul de a modifica site-ul sau instrumentele Erasmus+, sau de a modifica acești termeni, în orice moment, fără înștiințare prealabilă.

Politica de utilizare acceptabilă

Dacă intenționați să publicați conținut prin intermediul instrumentelor Erasmus+, vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații:

 • Ofertanții au responsabilitatea de a oferi informații corecte și relevante în anunțurile lor, inclusiv de a le actualiza când se impune.
 • Ofertanții vor lua măsuri pentru a asigura conținutului publicat pe platformă un caracter exact (în cazul datelor) și sincer (în cazul opiniilor).
 • Este interzisă publicarea sau trimiterea de materiale, imagini, videoclipuri sau alte contribuții pe această platformă pentru care autorii nu au permisiunea de a le folosi.
 • Este interzis să vă asumați identitatea unei alte persoane sau entități, să faceți declarații false în numele acestora sau să le reprezentați necorespunzător.
 • Este interzisă manipularea anunțurilor și a oricăror părți ale acestora (titluri, descriere, metadate, date de desfășurare, informații de contact) sub orice formă care ar putea induce în eroare cititorii sau le-ar putea ascunde informații relevante, inclusiv furnizarea de informații false sau distorsionate pentru a mări gradul de vizibilitate a rezultatelor căutării sau publicarea/oferirea de recenzii sau evaluări false.

Încălcarea termenilor și condițiilor

Nerespectarea acestei politici de utilizare acceptabilă constituie o încălcare flagrantă a termenilor și condițiilor pe baza cărora utilizatorii au dreptul de a folosi platforma, putând atrage după sine luarea uneia sau a mai multor dintre măsurile următoare, în orice moment, fără o înștiințare prealabilă:

 • retragerea imediată, temporară sau permanentă, a dreptului de a folosi site-ul nostru;
 • eliminarea imediată, temporară sau permanentă, a oricărui mesaj sau material încărcat pe site-ul nostru, care este considerat inexact, inadecvat sau irelevant pentru obiectivele și publicul-țintă ale site-ului;
 • eliminarea imediată, temporară sau permanentă, la propria noastră latitudine, a oricăror evaluări/comentarii publicate de utilizatori, precum și a răspunsurilor la acestea, în cazul în care sunt considerate abuzive sau par să fie false sau copiate.
 • sancționarea cu avertisment.

Decizia privind măsurile ce se impun ca urmare a încălcării acestor termeni și condiții va avea la bază gradul de gravitate al încălcării și istoricul utilizatorului pe platformă. Concret, decizia privind retragerea permanentă a dreptului de utilizare a platformei va fi justificată doar dacă utilizatorul în cauză a fost deja avertizat, cu ocazia unei încălcări anterioare a termenilor și condițiilor prezente, că drepturile sale vor putea fi retrase permanent în cazul unei recidive.

În cazul eliminării vreunui mesaj de-al dumneavoastră, indiferent de formatul acestuia, al retragerii dreptului de a folosi site-ul nostru sau a refuzului de a vi se acorda accesul la acest site sau la oricare dintre instrumentele Erasmus+, aveți dreptul să aflați motivele care au stat la baza deciziei. Respectiva solicitare va fi trimisă pe adresa support@schooleducationgateway.eu. Orice solicitare considerată abuzivă, cu precădere din cauza caracterului său repetitiv, nu va primi răspuns pe fond. În astfel de cazuri, veți fi informat(ă) că solicitarea a fost considerată abuzivă, după care nu veți mai primi niciun răspuns.

Dacă aveți observații privind decizia de retragere a dreptului de a folosi platforma, le puteți trimite pe adresa EAC-SEG@ec.europa.eu, în termen de două săptămâni de la luarea deciziei.


Termeni și condiții specifici

Catalogul de cursuri

 • Catalogul de cursuri este destinat publicării de anunțuri de cursuri eligibile ca activitate de mobilitate a personalului beneficiind de finanțare Erasmus+ (Acțiunea-cheie 1: Proiect de mobilitate a personalului din învățământul preuniversitar).
 • Pentru mai multe informații despre termenele-limită de depunere a cererilor, condiții și proceduri, vizitați site-ul Erasmus+.
 • Dacă sunteți organizator de cursuri, vă rugăm să consultați secțiunea „Standarde de calitate pentru cursurile din cadrul Acțiunii-cheie 1 (mobilitatea persoanelor în scop educațional)”, din josul paginii.
 • Vă rugăm să rețineți că, deocamdată, doar administratorii School Education Gateway pot publica cursuri online noi în Catalogul de cursuri.

Oportunități de mobilitate

 • Baza de date este destinată publicării de anunțuri despre oportunități de mobilitate a cadrelor didactice (practică pedagogică, perioade de observare sau stagii de predare) într-o școală sau altă organizație din străinătate.
 • Costurile activității de mobilitate pot fi asigurate printr-o finanțare Erasmus+, în cadrul planului de dezvoltare europeană al școlii (vezi Acțiunea-cheie 1: proiect de mobilitate pentru personalul din învățământul preuniversitar).
 • Mai multe informații despre termenele-limită, condițiile și procedurile de depunere a formularelor de candidatură se găsesc pe site-ul Erasmus+.

Parteneriate strategice

 • Baza de date este destinată publicării de idei de proiecte și anunțuri privind căutarea de parteneri, demersuri eligibile pentru finanțare europeană sub forma unor parteneriate strategice în sectorul educației preuniversitare:
  • parteneriate strategice care promovează inovația
  • parteneriate strategice care promovează schimbul de bune practici
 • Mai multe informații despre termenele-limită, condițiile și procedurile de depunere a formularelor de candidatură se găsesc pe site-ul Erasmus+.

Standarde de calitate pentru cursurile din cadrul Acțiunii-cheie 1 (mobilitatea persoanelor în scop educațional)

Această pagină evidențiază cerințele cursurilor de formare a cadrelor didactice raportate la Erasmus+. Aspectele abordate sunt informațiile și transparența, conținutul, pedagogia etc. Pentru a asigura un impact de amploare și de durată asupra școlilor și profesorilor, organizatorii cursurilor vor trebui să se conformeze acestor cerințe și să respecte obiectivele și standardele programului Erasmus+. Cerințele se dovedesec utile și școlilor aflate în căutare de cursuri corespunzătoare.