Instrumente Erasmus+ - Termeni şi condiţii

Informaţiile prezentate în această secţiune stabilesc limitele în care trebuie să se înscrie anunţurile publicate la rubrica „Instrumente Erasmus+”. Pentru ca şcolile şi profesorii să se bucure de beneficii substanţiale şi de durată, toate entităţile care publică anunţuri trebuie să respecte standardele definite aici şi să-şi însuşească obiectivele şi standardele programului Erasmus+.

Aceşti termeni şi condiţii vin în completarea Denegării de responsabilitate a site-ului.

De asemenea, vă invităm să citiţi Întrebările frecvente şi Îndrumătorul.

Denegare de responsabilitate instrumente Erasmus+

Având în vedere că folosiți instrumentele Erasmus+, vă rugăm să citiți aceste informații cu atenție:

 • Instrumentele Erasmus+ sunt oferite în cadrul School Education Gateway, portal înfiinţat de Direcţia Generală pentru Educaţie şi Cultură a Uniunii Europene, în colaborare cu Agenţia executivă pentru educaţie, audiovizual şi cultură.
 • Cursurile, oportunităţile de mobilitate şi solicitările de parteneriate strategice publicate pe site sunt oferite de organizaţii independente, iar Comisia Europeană nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la conţinutul, modalitățile de organizare sau gestionare a acestor.
 • Anunţurile nu fac obiectul unei aprobări prealabile din partea Comisiei Europene sau a Agenţiilor naţionale, însă entităţile care le publică trebuie să se conformeze termenilor şi condiţiilor enunţate.
 • Alegerea unui curs in situ, oportunităţi de mobilitate sau oferte de parteneriat strategic din baza de date nu garantează acordarea unei burse Erasmus+.
 • Un curs, o oportunitate de mobilitate sau un parteneriat strategic nu trebuie să figureze pe portalul School Education Gateway pentru a putea fi inclus pe formularul de candidatură Erasmus+.

Termeni şi condiţii de bază

 • Instrumentele Erasmus+ pot fi folosite cu titlu gratuit atât de organizaţiile care publică anunţuri, cât şi de persoanele care caută anunţuri ce corespund propriilor criterii.
 • Oricine poate publica un curs in situ, o oportunitate de mobilitate sau o solicitare de parteneriat strategic. Singura cerinţă de ordin tehnic pentru publicarea unui anunţ este de a avea un cont de utilizator asociat unei organizaţii. Odată contul creat, utilizatorii pot publica anunţuri în orice secţiune.
 • Pentru a putea accesa anumite funcţii ale site-ului School Education Gateway, precum şi instrumentele Erasmus+, trebuie să vă creaţi un cont, devenind astfel membru.
 • Se fac eforturi susţinute pentru a asigura o funcţionare fără incidente a site-ului. Cu toate acestea, School Education Gateway nu îşi asumă nicio responsabilitate şi nu va putea fi tras la răspundere pentru indisponibilitatea temporară a site-ului cauzată de probleme tehnice care nu ţin de competenţa noastră.
 • School Education Gateway nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru evaluările şi comentariile făcute pe marginea conţinutului.
 • School Education Gateway îşi rezervă dreptul de a modifica site-ul sau instrumentele Erasmus+, sau de a modifica aceşti termeni, în orice moment, fără înştiinţare prealabilă.
 • School Education Gateway îşi rezervă dreptul de a elimina sau şterge orice conţinut sau comentariu considerat inexact, inadecvat sau irelevant pentru obiectivele şi publicul-ţintă al site-ului. În astfel de cazuri, entitatea care a publicat conţinutul va fi informată cu privire la motivaţia eliminării acestuia.
 • School Education Gateway își rezervă dreptul de a elimina recenziile utilizatorilor sau răspunsurile furnizorilor de cursuri considerate abuzive, false sau copii

Politica de utilizare acceptabilă

Dacă intenționați să publicați conținut prin intermediul instrumentelor Erasmus+, vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații:

 • Ofertanții au responsabilitatea de a oferi informații corecte și relevante în anunțurile lor, inclusiv de a le actualiza când se impune.
 • Ofertanții vor lua măsuri pentru a asigura conținutului publicat pe platformă un caracter exact (în cazul datelor) și sincer (în cazul opiniilor).
 • Este interzisă publicarea sau trimiterea de materiale, imagini, videoclipuri sau alte contribuții pe această platformă pentru care autorii nu au permisiunea de a le folosi.
 • Este interzis să vă asumați identitatea unei alte persoane sau entități, să faceți declarații false în numele acestora sau să le reprezentați necorespunzător.
 • Este interzisă manipularea anunțurilor și a oricăror părți ale acestora (titluri, descriere, metadate, date de desfășurare, informații de contact) sub orice formă care ar putea induce în eroare cititorii sau le-ar putea ascunde informații relevante, inclusiv furnizarea de informații false sau distorsionate pentru a mări gradul de vizibilitate a rezultatelor căutării sau publicarea/oferirea de recenzii sau evaluări false.

Nerespectarea acestei politici de utilizare acceptabilă constituie o încălcare flagrantă a termenilor și condițiilor pe baza cărora utilizatorii au dreptul de a folosi platforma, putând atrage după sine luarea uneia sau a mai multor dintre măsurile următoare:

 • retragerea imediată, temporară sau permanentă, a dreptului de a folosi site-ul nostru
 • eliminarea imediată, temporară sau permanentă, a oricărei informații sau material pe care le-ați încărcat pe site-ul nostru
 • sancționarea cu avertisment.

Termeni și condiții specifici

Catalogul de cursuri

 • Catalogul de cursuri este destinat publicării de anunțuri de cursuri eligibile ca activitate de mobilitate a personalului beneficiind de finanțare Erasmus+ (Acțiunea-cheie 1: Proiect de mobilitate a personalului din învățământul preuniversitar).
 • Pentru mai multe informații despre termenele-limită de depunere a cererilor, condiții și proceduri, vizitați site-ul Erasmus+.
 • Dacă sunteți organizator de cursuri, vă rugăm să consultați „Cerinţele pentru publicarea de cursuri in situ în Catalogul de cursuri”, din josul paginii.
 • Vă rugăm să rețineți că, deocamdată, doar administratorii School Education Gateway pot publica cursuri online noi în Catalogul de cursuri.

Oportunităţi de mobilitate

 • Baza de date este destinată publicării de anunţuri despre oportunităţi de mobilitate a cadrelor didactice (practică pedagogică, perioade de observare sau stagii de predare) într-o şcoală sau altă organizaţie din străinătate.
 • Costurile activităţii de mobilitate pot fi asigurate printr-o finanţare Erasmus+, în cadrul planului de dezvoltare europeană al şcolii (vezi Acţiunea-cheie 1: proiect de mobilitate pentru personalul din învăţământul preuniversitar).
 • Mai multe informaţii despre termenele-limită, condiţiile şi procedurile de depunere a formularelor de candidatură se găsesc pe site-ul Erasmus+.

Parteneriate strategice

 • Baza de date este destinată publicării de idei de proiecte şi anunţuri privind căutarea de parteneri, demersuri eligibile pentru finanţare europeană sub forma unor parteneriate strategice în sectorul educației preuniversitare:
  • parteneriate strategice care promovează inovația
  • parteneriate strategice care promovează schimbul de bune practici
 • Mai multe informaţii despre termenele-limită, condiţiile şi procedurile de depunere a formularelor de candidatură se găsesc pe site-ul Erasmus+.

Cerinţe pentru publicarea de cursuri in situ în Catalogul de cursuri

Acest document defineşte cerinţele pe care trebuie să le respecte cursurile de formare a cadrelor didactice, raportat la Erasmus+. Pentru ca şcolile şi profesorii să se bucure de beneficii substanţiale şi de durată, ofertanţii de cursuri trebuie să respecte aceste cerinţe şi să-şi însuşească obiectivele şi standardele programului Erasmus+. Aceste cerinţe vin şi în ajutorul şcolilor care caută cursuri adecvate.

1. Conformitate cu definiţia mobilităţii de studiu a personalului din învăţământul şcolar, definiţie prevăzută în ghidul programului

Cursurile trebuie proiectate şi organizate conform regulilor şi obiectivelor enunţate în Ghidul programului Erasmus+ pentru Acţiunea-cheie 1: mobilitate a personalului din învăţământul şcolar. Regulile definesc cerinţele în materie de conţinut, loc de desfăşurare şi durată a cursului. Informaţii suplimentare găsiţi în Ghidul programului.

2. Asigurarea unei dimensiuni europene

Cursul trebuie să asigure o dimensiune europeană, atât în privinţa conţinutului, cât şi a structurii cursului. Dimensiunea europeană se poate concretiza în mai multe modalităţi, cum ar fi diversificarea profilului participanţilor, crearea unor grupuri multiculturale şi alegerea unui loc adecvat de desfăşurare a cursului.

Participarea profesorilor la cursuri trebuie să fie catalizatorul unei mai bune percepţii şi reflecţii la priorităţile europene, la nivelul şcolii din care provin, precum şi al unei implementări semnificative a acestor priorităţi la nivelul întregii şcoli. De asemenea, trebuie să reprezinte o ocazie de a întâlni profesori a) din alte ţări europene, b) care lucrează în acelaşi ciclu de învăţământ (preşcolar, primar, secundar), cu care să poată demara noi proiecte internaţionale.

Orice curs european este, în acelaşi timp, un seminar de contact, ocazie cu care participanţii pot începe alte proiecte europene. Ofertanţii vor face astfel demersuri de a prezenta cursanţilor platforma „eTwinning”, pentru a le oferi acestora, cât şi şcolilor din care provin ocazia de a stabili noi contacte, de a comunica şi participa la evenimente de formare şi proiecte de colaborare după terminarea cursului. Mai multe informaţii găsiţi aici.

3. Satisfacerea nevoilor profesionale ale şcolilor şi profesorilor graţie unor cursuri de înaltă calitate

Un curs care are loc în străinătate trebuie să ofere noi perspective şcolii fiecărui participant, la nivel local, conform nevoilor şi strategiilor definite în planul de dezvoltare europeană. În plus, structura cursului trebuie să reflecte nevoile curente de dezvoltare profesională ale profesorilor, identificate cu ajutorul planului de dezvoltare europeană, chestionarelor şi altor surse relevante. Cursurile trebuie susţinute de coordonatori experimentaţi, care cunosc diverse sisteme de învăţământ, şi trebuie să fie suficient de flexibile încât să poată fi adaptate la nevoile fiecărui grup de participanţi.

Un curs de înaltă calitate trebuie:

 • să fie atât atractiv, cât şi interactiv, facilitând un dialog fructuos între participanţi;
 • să se axeze pe formarea competenţelor profesionale ale profesorilor;
 • să asigure un echilibru între partea teoretică şi practică a strategiilor;
 • să selecteze activităţi adecvate duratei şi obiectivelor cursului;
 • să folosească o gamă de metode de prezentare a conţinutului cursului, astfel încât să-i angreneze pe participanţi şi să-i motiveze să inoveze în activitatea lor didactică viitoare;
 • să demonstreze flexibilitate, astfel încât să adapteze cursul la nevoile participanţilor (de ex., lingvistic, nivel de competenţă, experienţă anterioară);
 • să ofere participanţilor o gamă variată de metode de diseminare și reflecție asupra învăţării.

Entităţile care oferă cursuri prin intermediul catalogului trebuie să garanteze că acestea se vor desfăşura conform obiectivelor propuse. Ofertanţii trebuie să ofere un volum optim de informaţii în prezentarea cursului, precum şi un proces de înscriere simplu şi accesibil.

Cursurile trebuie să ofere profesorilor certificate, care să menţioneze perioada de desfăşurare, conţinutul şi rezultatele cursului. Certificatele vor fi semnate de organizatorul cursului şi vor fi structurate astfel încât să constituie o dovadă de perfecţionare a cadrului didactic respectiv. O sugestie de model este documentul de mobilitate Europass.

4. Alte prevederi

Organizatorii de cursuri trebuie să ia măsuri ca spaţiile de studiu, de cazare şi răcoritoarele să fie de înaltă calitate. De asemenea, trebuie să asigure condiţii şi participanţilor cu nevoi speciale.

5. Asigurarea unui impact pe termen lung

Ofertanţii trebuie să organizeze cursuri care asigură fiecărui profesor următoarele rezultate:

 • stabilire de contacte: comunicare ulterioară cu alţi participanţi la curs şi colegi din şcoală (de ex., prin intermediul eTwinning sau al altor spaţii de colaborare tematice);
 • transferul cunoştinţelor şi competenţelor dobândite în propria activitate didactică (succesul acestui demers depinde atât de şcoli, cât şi de organizatorii cursului);
 • impact asupra şcolii din care provin, printr-o implicare activă în planificarea strategică aferentă planului de dezvoltare europeană al şcolii.

6. Evaluare, cu scopul de a dezvolta cursul pe baza feedbackului obţinut

Orice curs trebuie să aibă prevăzut în structura sa un instrument de evaluare. Ofertanţii trebuie să ia măsurile ce se impun în urma feedbackului privind calitatea cursurilor oferite.