Oportunităţi Erasmus+

Trei instrumente, plus informaţii, cu ajutorul cărora şcolile să-şi redacteze formularele de candidatură Erasmus+

Catalog de cursuri

Catalog de cursuri de dezvoltare profesională destinate cadrelor didactice şi personalului şcolar

Vizualizare completă

Adăugare curs

Proiect de mobilitate pentru personalul din învăţământul şcolar, în cadrul acţiunii-cheie 1 (perioade de predare şi perioade de formare). Detalii

Oportunităţi de mobilitate

Personalul didactic are ocazia de a preda sau face practică într-o şcoală/organizaţie gazdă de peste hotare.

Vizualizare completă

Adăugare oportunitate de mobilitate

Proiect de mobilitate pentru personalul din învăţământul şcolar, în cadrul acţiunii-cheie 1 (perioade de predare şi perioade de formare). Detalii

Parteneriate strategice

Căutaţi şcoli/organizaţii partenere în Europa, cu care să desfăşuraţi proiecte ce vizează să îmbunătăţească standardele şi calitatea procesului de predare-învăţare

Vizualizare completă

Adăugați o solicitare de parteneriat

Parteneriate strategice, în cadrul Acţiunii-cheie 2 (căutare parteneriate). Detalii