Educație pentru o Europă mai verde și mai durabilă: faceți-vă cunoscute ideile!

Sunt elevii echipați cu abilitățile și cunoștințele necesare pentru a putea acționa asupra stării de urgență climatică și a fenomenului de pierdere a biodiversității? Sunt profesorii pregătiți și susținuți astfel încât să predea aceste subiecte dificile într-o manieră care să-i stimuleze pe elevi să acționeze? Facilitează programele școlare formarea de atitudini și valori necesare pentru a promova dezvoltarea durabilă a mediului?

Comisia Europeană are plăcerea să anunțe lansarea consultării publice privind educația pentru sustenabilitatea mediului.

Consultarea va culege informații și idei care vor sta la baza unei propuneri de Recomandare a Consiliului privind educația pentru sustenabilitatea mediului, recomandare ce urmează să fie adoptată de Comisie spre finele anului 2021. Obiectivul recomandării va fi de a consolida cooperarea la nivel european pe teme de educație și sustenabilitate a mediului, în conformitate cu prevederile Pactului verde și comunicărilor Spațiului european al educației.

Prin intermediul Pactului verde, Uniunea Europeană ia măsuri pentru a combate schimbările climatice și a-i încuraja pe toți cetățenii să-și aducă aportul la o Europă mai verde și mai durabilă. Recomandarea va ajuta statele membre să-și armonizeze sisteme de învățământ și formare cu schimbările prevăzute de tranziția verde. În paralel, Comisia elaborează un cadru care va defini competențele aferente dezvoltării durabile pe care vor trebui să le dobândească toți elevii.

Consultarea are loc în 23 de limbi și va fi deschisă până pe 24 septembrie.

Mai multe informații găsiți aici.