Denegare de responsabilitate

“The website disclaimer and privacy policy statement is being updated. To see the latest version in English please click here. The translation will be provided in due course. “
 

EUN Partnership AISBL (cunoscută sub denumirea de European Schoolnet, iar pe mai departe EUN) rulează acest site pentru a-şi promova iniţiativele în rândul publicului. Materialele prezentate pe acest site au caracter pur informativ.

Scopul nostru este să prezentăm, la timp, informaţii actualizate. În cazul în care ni se aduc la cunoştinţă unele erori, vom depune toate eforturile pentru a le corecta. Cu toate acestea, EUN nu îşi asumă niciun fel de răspundere cu privire la informaţiile prezentate pe acest site.

Aceste informaţii:

 • au caracter general şi nu sunt destinate să abordeze circumstanţe specifice ale nici unei persoane sau entităţi;
 • au caracter general şi nu sunt destinate să abordeze circumstanţe specifice ale nici unei persoane sau entităţi;
 • fac trimite uneori la site-uri externe, asupra cărora serviciile EUN nu exercită niciun control şi pentru care EUN nu îşi asumă nicio responsabilitate;
 • nu constituie bază juridică în cazul unei reclamaţii (dacă aveţi nevoie de consiliere într-un anumit domeniu, consultaţi întotdeauna o persoană cu calificări corespunzătoare).

EUN îşi rezervă dreptul discreţionar de a suspenda, schimba, modifica, adăuga sau elimina oricând informaţii de pe site.

Această denegare de responsabilitate nu este destinată să limiteze răspunderea EUN în raport cu orice condiţii prevăzute de legislaţia internă aplicabilă şi nici nu exclude răspunderea sa în cazuri care nu pot fi excluse, în conformitate cu legislaţia respectivă.


AVIZ PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR

Reproducerea informaţiilor de pe acest site este autorizată cu condiţia menţionării sursei, cu excepţia cazului în care există dispoziţii contrare. Atunci când este necesară o autorizaţie prealabilă pentru reproducerea informaţiilor, o astfel de autorizaţie exclude autorizaţia generală de reproducere menţionată mai sus şi trebuie să indice în mod clar orice restricţii de utilizare a sa.


POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

Declaraţia următoare defineşte politica noastră de prelucrarea a datelor cu caracter personal.

Sinopsis

School Education Gateway este o este o iniţiativă a Uniunii Europene. Ea face parte din Erasmus+, programul european pentru educaţie, formare, tineret şi sport. Programul este coordonat de Comisia Europeană şi este implementat de Agenţia executivă pentru educaţie, audiovizual şi cultură (EACEA).

Platforma School Education Gateway se angajează să respecte confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor săi. Ea pune la dispoziţia profesioniştilor, experţilor şi absolvenţilor de învăţământ preuniversitar un mediu securizat. Declaraţia următoare defineşte politicile conform cărora portalul School Education Gateway colectează, prelucrează şi utilizează datele furnizate de utilizatorii săi.

1. Formularele online de trimitere a datelor 

Platforma School Education Gateway colectează şi prelucrează date personale, fiind supusă astfel Regulamentului (CE) 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului, din data de 18 decembrie 2000, privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestora date (JO L8 din 12.1.2001, p. 1.).
 
Gama variată de instrumente prezente pe platforma School Education Gateway permite utilizatorilor să trimită informaţii în vederea participării la activităţile site-ului. În momentul înscrierii online şi al trimiterii de informaţii suplimentare, datele sunt colectate şi prelucrate în scopurile definite la punctul 2. Responsabilitatea operaţiunilor de prelucrare relevante revine controlorului de date, care este şeful departamentului A5 - Formare profesională, educaţie pentru adulţi şi platforme, din cadrul EACEA.

2. Ce informaţii cu caracter personal colectăm, cu ce scop şi prin ce mijloace tehnice?

(a) Informaţii cu caracter personal - Datele personale colectate de platforma School Education Gateway cuprind:

 • Prenume
 • Nume
 • E-mail

În plus, sunt colectate informaţii personale opţionale, necesare pentru profilul de membru, însă solicitantul are posibilitatea de a refuza furnizarea acestor date. De asemenea, sunt colectate date despre instituţie:

 • Numele instituţiei
 • Oraş, regiune, ţară
 • Tip

Comisia Europeană, EACEA şi EUN Partnership AISBL (European Schoolnet) nu sunt responsabile pentru informaţiile sau documentele încărcate de terţi.

(b) Utilizarea informaţiilor - Informaţiile sunt stocate, prelucrate şi afişate în următoarele scopuri:

 • să îmbogăţească profilul utilizatorilor;
 • să permită persoanelor care se înscriu pe School Education Gateway să comunice şi să colaboreze în spiritul încrederii şi respectului reciproc;
 • să faciliteze activităţile de monitorizare şi cercetare.

Datele colectate sunt folosite în mod regulat la întocmirea statisticilor. Acestea privesc numărul de utilizatori dintr-o anumită perioadă de timp, disciplinele preferate şi/sau ţările alese de membri, gradul de utilizare a contului, dar pot viza şi alte tipuri de date. În scopul oferirii unei cât mai plăcute experienţe utilizatorului, portalul School Education Gateway poate înregistra frecvenţa de accesare, obiceiurile, preferinţele şi setările utilizatorilor.

Informaţiile privind comportamentul utilizatorilor în anumite zone ale platformei School Education Gateway pot fi folosite exclusiv în activităţile de cercetare şi monitorizare ale EACEA, ale Comisiei Europene, ale autorităţilor responsabile cu implementarea School Education Gateway şi ale altor terţi (de exemplu, centre de cercetare şi universităţi autorizate în acest sens). Utilizarea informaţiilor de către entităţile menţionate mai sus trebuie comunicată controlorului de date, care îşi rezervă dreptul de a refuza utilizarea în scopul respectiv.

Informaţiile nu vor fi prelucrate în niciun alt scop. Baza legală pentru operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal este definită la punctul 9.

(c) Informaţii tehnice: Informaţiile sunt furnizate de utilizatori, care completează formulare online în diferite zone ale platformei School Education Gateway. Platforma este coordonată de un furnizor de servicii (EUN Partnership AISBL), pe baza unui contract de servicii semnat cu EACEA. Informaţiile sunt colectate într-o bază de date.

3. Cine are acces la informaţiile dumneavoastră şi către cine sunt acestea divulgate?

Datele pot fi accesate doar în scopurile definite mai sus şi doar de către următorii:

 • utilizatorii înregistraţi ai School Education Gateway (după conectare): toate informaţiile, mai puţin cele personale, precum adresa de e-mail a utilizatorului
 • EACEA, Comisia Europeană, furnizorul de servicii: toate informaţiile.

Transferul unor anumite date către terţi (de ex., centre de cercetare şi universităţi) se poate realiza doar cu acceptul controlorului de date. Acolo unde este posibil, informaţiile vor fi prelucrate anonim, cu precădere dacă sunt transferate unor terţi în vederea utilizării lor în activităţi de cercetare.

Datele personale nu vor fi utilizate niciodată în scopuri de marketing.

O parte dintre datele furnizate de utilizatori vor fi afişate în spaţiul public al portalului School Education Gateway, ceea ce înseamnă că vor putea fi accesate în mod nerestricţionat pe Internet. Printre aceste se numără:

 • informaţii despre utilizatorii înregistraţi: prenume, nume, rol, comentarii pe marginea articolelor sau a altor secţiuni publice de pe platformă.
 • informaţii despre instituţie: denumirea, localitatea, regiunea, ţara şi fotografia.

4. Cum vă protejăm informaţiile?

Datele personale colectate şi toate informaţiile conexe sunt stocate pe serverele securizate ale furnizorului de servicii (EUN Partnership AISBL). Funcţionarea centrelor de computere ale furnizorului de servicii respectă directivele şi prevederile de securitate ale Comisiei Europene, stabilite de Direcţia de Securitate pentru acest gen de servere şi servicii.

5. Cum vă puteţi verifica, modica sau şterge informaţiile?

În cazul în care doriţi să verificaţi ce informaţii personale sunt stocate în numele dumneavoastră de către controlorul responsabil, să le modificaţi sau să le corectaţi, o puteţi face chiar dumneavoastră. Parola aleasă în timpul înscrierii vă permite să accesaţi contul şi să actualizaţi informaţiile personale sau să dezactivaţi profilul. Utilizatorii pot solicita dezactivarea profilului în orice moment (vezi punctul 6).

6. Care este perioada de păstrare a datelor?

Datele necesare activităţilor de statistică şi cercetare sunt păstrate pe toată durata de existenţă a programului School Education Gateway, într-un format statistic, anonim.

Informaţiile ce vizează profilul utilizatorului, aşa cum sunt acestea definite la punctul 2, sunt păstrate pentru o perioadă de un an de la ultima conectare a utilizatorului. După un an de la ultima conectare, profilul utilizatorului va fi comutat automat în stare inactivă, şi anume, nu va mai fi vizibil celorlalţi utilizatori şi opiniei publice. Utilizatorul va fi informat în acest sens prin intermediul unei notificări. Totodată, va fi înştiinţat că-şi poate reactiva profilul în momentul conectării. După doi ani, utilizatorul va primi un alt doilea şi ultim mesaj, în care este informat că profilul său va fi dezactivat definitiv după trei ani de la ultima accesare. Toate informaţiile personale vor deveni în acel moment anonime.

În cazul în care utilizatorii solicită dezactivarea profilului sau acesta este dezactivat automat, ceilalţi utilizatori School Education Gateway nu vor mai avea acces la datele personale. Informaţiile vor fi păstrate doar în formă anonimă, care nu permite identificarea persoanelor. Dacă utilizatorii cu profiluri dezactivate doresc că folosească platforma în continuare, trebuie să se înscrie din nou. Informaţiile vor fi folosite exclusiv pentru cercetare şi monitorizare, fiind la dispoziţia EACEA, a Comisiei Europene, a autorităţilor şcolare naţionale şi regionale, a autorităţilor responsabile cu implementarea School Education Gateway şi a terţilor (vezi punctul 3), cu acceptul controlorului de date şi doar în format statistic.

7. Informaţii de contact

Pentru întrebări legate de drepturile dumneavoastră şi de exercitarea drepturilor vizând prelucrarea datelor cu caracter personal (precum accesul la datele personale şi rectificarea acestora), vă rugăm să contactaţi controlorul platformei School Education Gateway, la adresa următoare:

Şeful departamentului A5 – Formarea adulţilor, educaţie pentru adulţi, platforme
Agenţia executivă „Educaţie, audiovizual şi cultură”
Birou: BOU2 02/148
Avenue du Bourget 1
BE-1049 Bruxelles
Belgia
EACEA-EPLUS-ETWINNING@ec.europa.eu

Pentru a vă dezactiva contul, conectaţi-vă şi accesaţi-vă pagina de profil.

8. Recurs

În cazul unui conflict ce vizează orice problemă de protecţie a datelor cu caracter personal, vă puteţi adresa controlorului la adresele menţionate mai sus. De asemenea, puteţi contacta responsabilul cu protecţia datelor al EACEA, la următoarea adresă de e-mail: eacea-data-protection@ec.europa.eu

În cazul în care conflictul nu va fi soluţionat de controlor sau de responsabilul cu protecţia datelor, puteţi adresa o plângere supervizorului european al protecţiei datelor: site - http://www.edps.europa.eu; e-mail - edps@edps.europa.eu.

9. Baza legală

Principala bază legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este:

(a) Articolul 4 al Deciziei Comisiei 2009/336/EC, din 20 aprilie 2009, actul de înfiinţare a Agenţiei executive „Educaţie, audiovizual şi cultură”, abilitată să administreze acţiunile Comunităţii Europene în domeniile educaţie, audiovizual şi cultură, ca urmare a aplicării Regulamentului Consiliului nr. 58/2003 (JO L 101 din 21.4.2009, p. 21.);

(b) Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii (2007-2013), fundamentat prin decizia 1720/2006/EC a Parlamentului şi Consiliului, din 15 noiembrie 2006 (JO L 327 din 24.11.2006, p. 45.).