Sondaż na temat nauczania historii z uwzględnieniem różnych perspektyw

Image: Jack F / Adobe Stock

George Santayana jest autorem cytatu "Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, są skazani na jej powtarzanie" - i to właśnie w tym kontekście edukacja historyczna może wzmocnić naszą pamięć zbiorową, ukazując kontrastujące ze sobą spojrzenia na wydarzenia historyczne. W tym sondażu pytamy o Twoje poglądy na temat uwzględniania różnych perspektyw w nauce historii.

Podejście wieloperspektywiczne ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia historii, ponieważ pozwala dostrzec różne interpretacje danego wydarzenia, a nie uniwersalną prawdę historyczną (Rada Europy, 2001). Uwzględnienie wielu perspektyw pozwala też odróżnić fakty od opinii (a nawet od fake newsów) i zachęca uczniów do oceniania i porównywania wiarygodności różnych narracji według określonych kryteriów.​ Eksperci z grupy roboczej ET 2020 opracowali raport zawierający ich spostrzeżenia na temat budowania mostów poprzez włączającą i transgraniczną edukację historyczną.

W jaki sposób uczysz historii lub jak Twoim zdaniem powinna być ona nauczana? Podziel się swoją opinią w krótkim sondażu do 31/08/2022 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie School Education Gateway.