Kształcenie i szkolenie zawodowe

Kształcenie i Szkolenie Zawodowe (en. Vocational Education and Training - VET) stanowi kluczowy element nauki przez całe życie, wyposażając młodzież w kompetencje i przydatne doświadczenie wymagane w poszczególnych zawodach.

Wstępne kształcenie zawodowe (en. Initial VET, I-VET) przebiega zazwyczaj w ramach szkoły średniej drugiego stopnia, przed rozpoczęciem działalności zawodowej przez uczniów. Odbywa się ona w szkole oraz w środowisku pracy, np. centrum szkoleniowym lub firmie. Państwa stosują różne systemy, w zależności od systemu krajowego i struktury gospodarczej.

Ustawiczne kształcenie zawodowe (en. Continuing VET, C-VET) odbywa się po zakończeniu wstępnego kształcenia i szkolenia, lub po rozpoczęciu działalności zawodowej. Zachodzi głównie w pracy.

Średnio 50% młodych Europejczyków w wieku 15-19 lat decyduje się na wstępne kształcenie zawodowe na poziomie szkoły średniej drugiego stopnia. Odsetek ten waha się jednak od 15% do ponad 70% w zależności od regionu.

Najnowsze materiały

Featured video

Links