Nauczyciele i dyrektorzy szkół

W Europie jest ponad 5 milionów nauczycieli. Wiedza, umiejętności i postawa każdego z nich odgrywają ogromną rolę, a jakość ich nauczania bezpośrednio wpływa na wyniki uczniów. Jednocześnie wymagania wobec nauczycieli rosną i ulegają zmianom, co oznacza, że potrzebują oni wsparcia, by stale doskonalić swoją wiedzę i umiejętności. Kluczowe jest zatem, by oferowane nauczycielom doskonalenie zawodowe było najwyższej jakości, poczynając od kształcenia przygotowawczego poprzez wsparcie początkujących nauczycieli na wczesnych etapach kariery zawodowej i kończąc na możliwościach ciągłego doskonalenia zawodowego na dalszych etapach kariery zawodowej.

Leadership has a vital role to play in creating the conditions for success at all levels of education and training systems. School leaders – which does not just mean head teachers – have a key role in forging effective links between schools, different levels of education and training, families, and the world of work and the local community, all with a common aim of raising learner attainment.

Rozdział zawiera artykuły i inne materiały dotyczące tego zagadnienia. Więcej na ten temat można przeczytać na portalu internetowym Komisji Europejskiej. Aby zapoznać się z innymi tematami, należy skorzystać z menu u góry strony.

Najnowsze materiały

Wybór redakcji

Linki

Dowiedz się o finansowanych przez Erasmus+ możliwościach dla szkoł i nauczycieli

Szukaj szkół partnerskich na platformie eTwinning

Uzyskaj więcej informacji nt. Grupy roboczej ds. szkół