Przedmioty ścisłe

Umiejętność liczenia to zdolność do określania i stosowania rozumowania matematycznego i analizy w rozwiązywaniu codziennych problemów. Kompetencje naukowe odnoszą się do zdolności i chęci wyjaśniania świata dzięki posiadanej wiedzy i odpowiedniej metodologii, takiej jak obserwacja czy doświadczenia, umożliwiających określenie zagadnień i wyciągnięcie opartych na dowodach wniosków.

W przedmiotach ścisłych wiedza i doświadczenia pozwalają lepiej zrozumieć świat, który nas otacza, i skutecznie korzystać z posiadanej wiedzy.

W tej sekcji znajdziesz artykuły i inne materiały na ten temat. Aby zapoznać się z innymi tematami, skorzystaj z menu u góry strony.

Najnowsze materiały

Wybór redakcji

Linki

Dowiedz się o finansowanych przez Erasmus+ możliwościach dla szkoł i nauczycieli

Szukaj szkół partnerskich na platformie eTwinning