Rozwój osobisty i dobre samopoczucie

Szkoły odgrywają ważną rolę w budowaniu dobrego samopoczucia fizycznego i emocjonalnego uczniów, pomagając im zarządzać nim oraz żyć i pracować z innymi w różnych kontekstach.

Kluczowe obszary to: interakcja społeczna; budowanie zdrowego umysłu, ciała i stylu życia, świadomość własnych mocnych i słabych stron oraz wiedza, jak rozwijać kompetencje.

Doświadczenia edukacyjne mogą sprzyjać budowaniu umiejętności krytycznej refleksji oraz umiejętności zarządzania własnym stylem życia, a także komunikowaniu się i współpracy z innymi. Mogą także wzbudzać u młodych ludzi aspiracje i pragnienie stawiania sobie i osiągania celów; mogą też sprzyjać budowaniu tolerancji – postawom poszanowania dla różnorodności, szacunku dla innych oraz gotowości do pokonywania uprzedzeń i wypracowywania kompromisu.

Podejście szkoły jako całości jest ważne, ponieważ angażuje całą społeczność szkolną (dyrektorów szkół, kadrę, uczniów oraz ich rodziny).

Ta sekcja zawiera artykuły i inne materiały dotyczące tego zagadnienia. Więcej na ten temat można przeczytać na portalu internetowym Komisji Europejskiej. Aby zapoznać się z innymi tematami, należy skorzystać z menu u góry strony.

Najnowsze materiały