Umiejętność czytania i pisania

Umiejętność czytania i pisania to zdolność do określenia, zrozumienia, wyrażenia, tworzenia i interpretacji myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i w piśmie. Przekłada się ona na zdolność komunikacji i skutecznego porozumiewania się z innymi we właściwy i kreatywny sposób.

Odpowiedni poziom umiejętności czytania i pisania jest niezbędny, aby skutecznie uczestniczyć we współczesnym społeczeństwie we wszystkich jego aspektach. Technologie cyfrowe zwiększają liczbę możliwych form w zakresie pisania i czytania oraz dywersyfikują źródła informacji dzięki wykorzystaniu materiałów wideo, audio i cyfrowych we wszystkich dziedzinach i kontekstach.

W tej sekcji znajdziesz artykuły i inne materiały na ten temat. Aby zapoznać się z innymi tematami, skorzystaj z menu u góry strony.

Najnowsze materiały

Wybór redakcji

Linki

Dowiedz się o finansowanych przez Erasmus+ możliwościach dla szkoł i nauczycieli

Szukaj szkół partnerskich na platformie eTwinning