Środowisko edukacyjne

Środowisko edukacyjne oznacza kulturę oraz fizyczne otoczenie tworzone przez nauczycieli i uczniów.

Termin ten odnosi się do sposobu, w jaki korzysta się z różnych podejść edukacyjnych, w tym oceny, oraz do innych technik zarządzania klasą. Obejmuje on zarówno fizyczne pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, jak i sposób, w jaki przestrzeń ta jest tworzona i wykorzystywana. Największy wkład wnoszą weń nauczyciele, ale cały personel szkolny i rodzice mają znaczenie we współtworzeniu przestrzeni edukacyjnej.

W tej sekcji znajdziesz artykuły i inne materiały na ten temat. Aby zapoznać się z innymi tematami, skorzystaj z menu u góry strony.

Najnowsze materiały

Wybór redakcji

Linki

Dowiedz się o finansowanych przez Erasmus+ możliwościach dla szkoł i nauczycieli

Szukaj szkół partnerskich na platformie eTwinning