Środowisko edukacyjne

Środowisko edukacyjne oznacza kulturę oraz fizyczne otoczenie tworzone przez nauczycieli i uczniów. Może znajdować się w budynku (lub budynkach) szkoły, ale również na zewnątrz, w internecie i z dala od szkoły.

Środowiska edukacyjne obejmują:

  • fizyczną przestrzeń, w której odbywają się zajęcia - klasy, studia, aule, hale i tereny sportowe na świeżym powietrzu - oraz sposób, w jaki przestrzenie nauki powstają i działają: podwórka szkolne, lokalne siedziby kultury (teatry, galerie, muzea), publiczne obszary rekreacyjne;
  • przestrzeń nauki zdalnej, gdy nauczyciel i uczniowie nie znajdują się fizycznie w jednym miejscu: dom, internetowe przestrzenie współpracy;
  • sposób, w włącza jaki różne podejścia edukacyjne, w tym podejścia do oceny, razem z innymi procesami zarządzania klasą;
  • przestrzeń, w której nauczyciel jest głównym źródłem nauki, ale również przestrzeń współtworzenia wspierającego środowiska nauki przez pozostały personel szkoły, gości zewnętrznych i rodziców;
  • elementy współtworzone z uczniami, zwłaszcza jeśli chodzi o ich poczucie bezpieczeństwa, kreatywność i dobrostan.

Najnowsze materiały

Wybór redakcji

Linki

Dowiedz się o finansowanych przez Erasmus+ możliwościach dla szkoł i nauczycieli

Szukaj szkół partnerskich na platformie eTwinning