Nauka języków

Nauczanie i uczenie się języków jest kluczowe dla zapewnienia europejskim obywatelom swobody poruszania się, pracy i nauki w całej Europie. Pomoże to wzmocnić rynek pracy i wzrost gospodarczy oraz przyczyni się do wzajemnego rozumienia się różnych krajów i kultur. Należy też koniecznie dopilnować, by braki językowe nie stanowiły bariery dla uczestnictwa w życiu społecznym. Rola Komisji Europejskiej polega na koordynacji wysiłków z rządami krajowymi w dążeniu do realizacji celów ram strategicznych w zakresie języków, wspieranej przez działalność programu Erasmus+.

Europejski Znak Innowacyjności w zakresie Nauczania Języków Obcych zachęca do innowacyjnych praktyk w dziedzinie nauczania i uczenia się języków, a także nagradza takie praktyki na każdym etapie kształcenia i szkolenia. Projekty, którym przyznano Europejski Znak Innowacyjności w znacznym stopniu przyczyniły się do promowania innowacyjnego nauczania i uczenia się języków w całej Europie.

Rozdział zawiera artykuły i inne materiały dotyczące tego zagadnienia. Więcej na ten temat można przeczytać na portalu internetowym Komisji Europejskiej. Portal polityki językowej Rady Europy zawiera również wiele zasobów dotyczących tego zagadnienia. Aby zapoznać się z innymi tematami, należy skorzystać z menu u góry strony.

Najnowsze materiały

Wybór redakcji

European Language Label

Linki

Dowiedz się o finansowanych przez Erasmus+ możliwościach dla szkoł i nauczycieli

Szukaj szkół partnerskich na platformie eTwinning