Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem

Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem mogą zbudować podwaliny późniejszego sukcesu życiowego w kategoriach edukacji, dobrego samopoczucia, możliwości zatrudnienia i integracji społecznej, szczególnie w przypadku dzieci ze środowisk defaworyzowanych. Komisja przedstawiła priorytety wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, stawiając za cel poprawę dostępności oraz jakości systemów i usług od urodzenia do objęcia obowiązkiem szkolnym.

Rozdział zawiera artykuły i inne materiały dotyczące tego zagadnienia. Więcej na ten temat można przeczytać na portalu internetowym Komisji Europejskiej. Aby zapoznać się z innymi tematami, należy skorzystać z menu u góry strony.

Najnowsze materiały