Kompetencje infomatyczne

Transformacja cyfrowa w Europie nabierze tempa wraz z szybkim rozwojem nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, robotyka, i chmura obliczeniowa. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych ważnych postępów technologicznych, cyfryzacja wpływa na to, jak ludzie żyją, komunikują się, uczą się i pracują. Z tego powodu, rozwijanie kompetencji informatycznych przez całe życie ma duże znaczenie.

Podobnie właściwe korzystanie z technologii informatycznych w edukacji może przynieść korzyści w zakresie nauczania i nabywania wszystkich kompetencji. Sale lekcyjne mogą otworzyć się na świat nauki i przemysłu oraz inne kultury. Nauczyciele i uczniowie mogą zdobywać nowe umiejętności dzięki zasobom i współpracy online. Dostęp do i korzystanie z technologii informatycznych może pomóc zmniejszyć różnice edukacyjne pomiędzy uczniami o wysokim i niskim statusie socjoekonomicznym. Zindywidualizowane nauczanie obejmujące bardziej zróżnicowane formy oceny może prowadzić do zwiększenia motywacji.

Komisja Europejska wspiera nauczycieli, szkoły, osoby odpowiedzialne za tworzenie polityki i pozostałych interesariuszy oferując im szereg narzędzi i zasobów online. W tej sekcji znajdziecie najnowsze artykuły, publikacje i inne materiały dotyczące edukacji cyfrowej. Aby uzyskać więcej na ten temat, patrz strona internetowa Komisji Europejskiej.

Najnowsze materiały