Świadomość i ekspresja kulturowa

Młodzi ludzie powinni mieć możliwość zdobycia pełnego zrozumienia i poszanowania dla tego, jak w różnych kulturach i za pośrednictwem różnych form można prezentować i twórczo wyrażać opinie oraz znaczenie. Formy te obejmują: teksty drukowane (książki, czasopisma), strony internetowe, teatr, film, taniec, gry, sztukę i wzornictwo oraz muzykę.

Czas spędzony w szkole to dla uczniów kolejna szansa budowania własnej tożsamości kulturowej. Młodzi ludzie potrzebują tych umiejętności, by z empatią twórczo wyrażać i interpretować opinie, doświadczenia i emocje. Można tego dokonać za pośrednictwem różnych procesów (w tym uczenia się interdyscyplinarnego) i form mediów, nie tylko poprzez tradycyjną sztukę.

Szkoły mogą rozważyć współpracę partnerską z organizacjami zewnętrznymi, by w ten sposób stworzyć szereg różnorodnych doświadczeń sprzyjających uczeniu się.

Niniejsza sekcja zawiera artykuły oraz inne materiały dotyczące tego zagadnienia. Więcej na ten temat można przeczytać na portalu internetowym Komisji Europejskiej. Aby zapoznać się z innymi tematami, należy skorzystać z menu u góry strony.

Najnowsze materiały