Postawa obywatelska

Kraje europejskie potrzebują obywateli angażujących się w życie społeczne i polityczne nie tylko po to, by zapewnić rozkwit podstawowych wartości demokratycznych wśród poszczególnych jednostek i w całym społeczeństwie, ale również, by wspierać spójność społeczną i różnorodność kulturową, co oznacza, że młodzież musi zostać wyposażona w odpowiednią wiedzę, umiejętności i postawy. Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich oraz propagowanie poprzez szkolnictwo równości szans, spójności społecznej i aktywnej postawy obywatelskiej wciąż pozostaje najważniejszym celem europejskiej współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia (ET 2020, Education and Training 2020). Budowa efektywnych podejść zmierzających do osiągnięcia tego celu stanowi poważne wyzwanie dla decydentów i specjalistów-praktyków.

Rozdział zawiera artykuły i inne materiały dotyczące tego zagadnienia. Więcej na ten temat można przeczytać na portalu internetowym Komisji Europejskiej. Aby zapoznać się z innymi tematami, należy skorzystać z menu u góry strony.

Najnowsze materiały

Wybór redakcji

Linki

Dowiedz się o finansowanych przez Erasmus+ możliwościach dla szkoł i nauczycieli

Szukaj szkół partnerskich na platformie eTwinning