Edukacja językowa i terapia logopedyczna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Image: Ollyy / shutterstock.com

Zestaw bezpłatnych materiałów dydaktycznych (propozycje ćwiczeń) skierowanych na potrzeby edukacyjne i terapeutyczne zróżnicowanych beneficjentów: dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych (ASD); dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD); dzieci z upośledzeniem słuchu; dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ pt. Edukacja językowa i terapia logopedyczna osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ma na celu poprawę umiejętności i kompetencji zawodowych edukatorów i logopedów z Rumunii, Włoch, Węgier i Grecji.

  • Grupa wiekowa: 6-11 lat
  • Przedmioty: wszystkie
  • Publikacja: LET'S project partners
  • Rok: 2018
  • Dostępność językowa: angielski, grecki, węgierski, włoski, rumuński
  • Pobierz