Inclusive education for migrants and refuges

Rating: 0/5

Scope: Managing diversity in classrooms, supporting all students with individual education plans, prevention of early school leaving.


>>ECVET points: 3.5


>> Target groups: Staff at all types of education and training organizations (directors / headmasters, school psychologists and counselors, administrative staff, teachers / trainers)


>>Methodology: Presentations, examples and case studies, workshops and exercises facilitated by the trainer.


>>Learning material: The learning material consists of presentations and support material and will be available on-line in English language.


>>The cost includes the learning material and the certificates: Certificate of completion, Europass Certificate Supplement, Europass Mobility.

Organizator kursu
IDEC S.A.
Lokalizacja
Piraeus, Grecja


Skontaktuj się z organizacją

Nadchodzące sesje

16.11.2020 > 20.11.2020 (ID: 119733)
01.02.2021 > 05.02.2021 (ID: 119731)
06.09.2021 > 10.09.2021 (ID: 119732)

Pokaż poprzednie sesje

Oceń i zaopiniuj

Opinie publikowane są jedynie przez potwierdzonych uczestników kursu z wykorzystaniem Narzędzia Mobilności+ Komisji Europejskiej. Jeżeli uczestniczyłeś w kursie, skorzystaj z Narzędzia Mobilności+ Komisji Europejskiej, by opublikować opinię. Jeżeli kurs nie pojawił się jeszcze w Narzędziu Mobilności+, możesz wysłać opinię do koordynatora Twojego projektu, korzystając z numeru identyfikacyjnego kursu: 84558.


Brak opinii dla tego kursu.