Innovative Teaching Methods

Rating: 0/5

>>Scope: Designing and implementing innovative teaching methods in the classroom: project, role play games, theatre of the oppressed, debate, brainstorming, mind mapping, the ethical dilemma, the field study, community mapping.


>>ECVET points: 3.5


>> Target groups: Staff at all types of education and training organizations (Directors / headmasters, teachers / trainers)


>>Learning Outcomes: Upon completion of the training course, the participant is expected to:
-Be able to design lesson plans, using innovative teaching methods: project, role play games, theatre of the oppressed, debate, brainstorming, mind mapping, the ethical dilemma, the field study, community mapping.
-Be able to develop learning content to use in new training methods.
-Implement innovative training methods in classroom, guide and support the students.


>>Methodology: Presentations, examples and case studies, workshops and exercises facilitated by the trainer.


>>Thematic units: The project method, role play games, theatre of the oppressed, debate, brainstorming, mind mapping, the ethical dilemma, the field study, community mapping


>>Learning material: The learning material consists of presentations and support material and will be available on-line in English language.


>>The cost includes the learning material and the certificates: Certificate of completion, Europass Certificate Supplement, Europass Mobility

Organizator kursu
IDEC S.A.
Lokalizacja
Piraeus, Chania, Grecja


Skontaktuj się z organizacją

Nadchodzące sesje

02.11.2020 > 06.11.2020 (ID: 84561)
22.02.2021 > 26.02.2021 (ID: 119736)
28.06.2021 > 03.07.2021 (ID: 119735)
01.11.2021 > 05.11.2021 (ID: 119734)

Pokaż poprzednie sesje

Oceń i zaopiniuj

Opinie publikowane są jedynie przez potwierdzonych uczestników kursu z wykorzystaniem Narzędzia Mobilności+ Komisji Europejskiej. Jeżeli uczestniczyłeś w kursie, skorzystaj z Narzędzia Mobilności+ Komisji Europejskiej, by opublikować opinię. Jeżeli kurs nie pojawił się jeszcze w Narzędziu Mobilności+, możesz wysłać opinię do koordynatora Twojego projektu, korzystając z numeru identyfikacyjnego kursu: 514.


Brak opinii dla tego kursu.