Quality management in education and training. ISO 9001 & ISO 29990

Rating: 0/5

The course aims to provide the necessary skills and competencies to managing, administrating and teaching staff of education and training organizations, so as to be able to develop and maintain their own quality management system, following the requirements of ISO 9001 and ISO 29990 standards.


>>ECVET points: 3.5


>>Target groups: Staff at all types of education and training organizations (directors / headmasters, quality managers, quality inspectors / evaluators, administrative staff, teachers / trainers).


>>Learning Outcomes: Upon completion of the training course, the participant is expected to:
- Distinguish the different quality management frameworks and tell their differences
-Identify the main processes of the organisation and develop a process map
-Design the organisation quality management processes -Implement a quality management system
-Monitor and evaluate processes
-Improve quality management processes.


>>Methodology: Presentations, workshops.


>>Thematic units: Quality management: concepts, frameworks and standards, ISO 9001 in education and training, ISO 29990 in non formal education.


>>Learning material: The learning material consists of presentations and support material. The learning material will be available on-line in English language.


>>The cost includes the learning material and the certificates: Certificate of completion, Europass Certificate Supplement, Europass Mobility.

Organizator kursu
IDEC S.A.
Lokalizacja
Piraeus, Grecja


Skontaktuj się z organizacją

Nadchodzące sesje

24.08.2020 > 28.08.2020 (ID: 84568)
16.11.2020 > 20.11.2020 (ID: 84570)
17.05.2021 > 21.05.2021 (ID: 119741)
15.11.2021 > 19.11.2021 (ID: 119742)

Pokaż poprzednie sesje

Oceń i zaopiniuj

Opinie publikowane są jedynie przez potwierdzonych uczestników kursu z wykorzystaniem Narzędzia Mobilności+ Komisji Europejskiej. Jeżeli uczestniczyłeś w kursie, skorzystaj z Narzędzia Mobilności+ Komisji Europejskiej, by opublikować opinię. Jeżeli kurs nie pojawił się jeszcze w Narzędziu Mobilności+, możesz wysłać opinię do koordynatora Twojego projektu, korzystając z numeru identyfikacyjnego kursu: 488.


Brak opinii dla tego kursu.