European Qualification Framework and ECVET

Rating: 0/5

>> Scope: The European Qualification Framework and the European System for transfer of credit points in Vocational Education and Training, in the context of the wider reforms at European level.


>>ECVET points: 3.5


>> Target groups: Staff in secondary and post secondary vocational education and training (Directors / headmasters, heads of pedagogical departments, staff responsible for training programmes, staff responsible for transnational cooperation and students mobility, teachers)


>>Learning Outcomes: Upon completion of the training course, the participant is expected to:

-Have acquired the necessary knowledge of European policies and evolution in the field of vocational education and training
-Be able to design training courses using learning outcomes
-Be able to structure the contents of the training courses in units of learning outcomes and assign ECVET credit points


>>Methodology: Presentations, case studies from European projects and existing training programmes, workshops for the practical implementation of the methodology in real training programmes. For the workshops, the participants are asked to select training programmes (existing or under design)


>>Thematic units: European context in education and training, European Qualifications Framework, ECVET units of learning outcomes, ECVET credits and credit points, ECVET partnerships, Development of a training course, following the principles of ECVET.


>>Learning material: The learning material consists of presentations, legislation, reports and guides produced by European Commission and Cedefop. The learning material will be available on-line in English language.

>>The cost includes the learning material and the certificates: Certificate of completion, Europass Certificate Supplement, Europass Mobility

Organizator kursu
IDEC S.A.
Lokalizacja
Piraeus, Grecja


Skontaktuj się z organizacją

Nadchodzące sesje

10.05.2021 > 14.05.2021 (ID: 119716)

Pokaż poprzednie sesje

Oceń i zaopiniuj

Opinie publikowane są jedynie przez potwierdzonych uczestników kursu z wykorzystaniem Narzędzia Mobilności+ Komisji Europejskiej. Jeżeli uczestniczyłeś w kursie, skorzystaj z Narzędzia Mobilności+ Komisji Europejskiej, by opublikować opinię. Jeżeli kurs nie pojawił się jeszcze w Narzędziu Mobilności+, możesz wysłać opinię do koordynatora Twojego projektu, korzystając z numeru identyfikacyjnego kursu: 484.


Brak opinii dla tego kursu.