Inspiring healthy lifestyle habits to students

Rating: 0/5

DAY 1
Morning:​
Getting to know each another: Ice-breaking activities
Lecture: Theories behind inspiring healthy lifestyle habits to students: Implementations for practice
LUNCH
Afternoon:
Practical seminar: Modeling healthy eating habits for students.
Food literacy campaign at the school setting
Developing a food literacy toolkit
International cultural event

DAY 2
Morning:
Studying production and consumption models at the school setting: Implications for practice through cross-curricular applications
LUNCH
Afternoon:
Practical workshop on production/consumption: The case of Cyprus traditional crafts

DAY 3
Morning:
Cultural excursion to a traditional village.
Participants' involvement with the local community and people.
Learning about eating habits of locals and their connection to healthy living
Cooking with locals
LUNCH
Afternoon:
Surprise activity if weather allows!

DAY 4
Morning:
Physical activity for a stronger, healthier life. How play can change your day:
Physical, emotional and social benefits of exercise and physical activity.
LUNCH
Afternoon:
Practical seminar: Indoor creative activities for increasing students’ level of physical activity (circuit training, yoga, pilates)

DAY 5
Morning:
Healthy challenge scavenger hunt
Final evaluation of the course
Award ceremony

Organizator kursu
STANDOutEdu
Lokalizacja
nicosia, Cypr


Skontaktuj się z organizacją

Nadchodzące sesje

Pokaż poprzednie sesje

Oceń i zaopiniuj

Opinie publikowane są jedynie przez potwierdzonych uczestników kursu z wykorzystaniem Narzędzia Mobilności+ Komisji Europejskiej. Jeżeli uczestniczyłeś w kursie, skorzystaj z Narzędzia Mobilności+ Komisji Europejskiej, by opublikować opinię. Jeżeli kurs nie pojawił się jeszcze w Narzędziu Mobilności+, możesz wysłać opinię do koordynatora Twojego projektu, korzystając z numeru identyfikacyjnego kursu: 37551.


Brak opinii dla tego kursu.