Engaging Non-Native Language Speakers in Our Classroom

Rating: 0/5
Online

The course is aimed at fostering plurilingual competences at school, enhancing the students’ home languages and plurilingual repertoire, as strongly recommended by the Common European Framework of Reference for languages, Companion Volume (2020) and by the Council Recommendation for a comprehensive approach to the teaching and learning of languages (2019).

Example of methods, strategies and techniques, such as CLIL (Content and Language Integrated Learning) and the Healthy Linguistic Diet model by Dina Mehmedbegovic-Smith and Thomas Bak will be mentioned and referred to during the course.


This course has been designed by Letizia Cinganotto and Daniela Cuccurullo, in close collaboration with the School Education Gateway.Enrol on eu academy!


How to enrol with your EU Login account
The course is organised by the School Education Gateway’s Teacher Academy but will be offered on the EU Academy. You need a EU Login account to enrol to this course. Follow this tutorial to discover how.

Organizator kursu
Teacher Academy by School Education Gateway
Rodzaj
Online


Skontaktuj się z organizacją

Nadchodzące sesje

Pokaż poprzednie sesje

Oceń i zaopiniuj

Opinie publikowane są jedynie przez potwierdzonych uczestników kursu z wykorzystaniem Narzędzia Mobilności+ Komisji Europejskiej. Jeżeli uczestniczyłeś w kursie, skorzystaj z Narzędzia Mobilności+ Komisji Europejskiej, by opublikować opinię. Jeżeli kurs nie pojawił się jeszcze w Narzędziu Mobilności+, możesz wysłać opinię do koordynatora Twojego projektu, korzystając z numeru identyfikacyjnego kursu: 278527.


Brak opinii dla tego kursu.

Organizator

Teacher Academy by School Education Gateway
Teacher Academy by School Education Gateway
Rating: 0/5

Kontakt

Skontaktuj się z organizatorem kursu tutaj lub za pośrednictwem podanych dodatkowych danych kontaktowych (np. strona internetowa)
Materiały pomocnicze Potrzebujesz pomocy i/lub dodatkowych informacji? Sprawdź stronę „Materiały pomocnicze”!